Kære Frank Billede 03_web.jpg Foto: Aage Christensen 08.04.2020

Hvad skete der med de ekstra millioner på handicapområdet?

Fire ud af fem kommuner har på landsplan hævet budgetterne til handicapområdet i 2020 sammenlignet med 2019. Men mange mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende oplever stadig, at det er en hård kamp at få den nødvendige hjælp ude i kommunerne.

Af Clavs Sylvest, kommunikationsmedarbejder i Lev

1,1 milliarder gode danske kroner. Det var så meget, kommunerne på landsplan hævede budgetterne på handicapområdet fra 2019 til 2020. Umiddelbart en rigtig god nyhed, der hænger fint i tråd med det øgede landspolitiske fokus på handicapområdet. Men mange mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende oplever ikke meget til de mange penge ude i kommunerne, pointerer Anni Sørensen, der er landsformand i Lev.

- Der er et kæmpe efterslæb efter mange år med besparelser på handicapområdet. Derudover lever mennesker med udviklingshandicap ligesom alle andre danskere længere end tidligere, hvilket jo er fantastisk. Men det betyder, at mennesker med udviklingshandicap i mange kommuner reelt ikke kommer til at mærke, at kommunerne har hævet budgetterne på handicapområdet. Og i flere kommuner bliver der fortsat sparet på handicapområdet af samme årsag.

Skåret helt ind til knoglen
En af de kommuner, hvor det står slemt til, er Odense Kommune. I en artikel fra Lev Fyn erkender Søren Windell (K), der er rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, at systemet er presset. Ved det seneste budgetforlig blev handicapområdet tilført flere midler i kommunen, men det kommer ikke til at betyde højere serviceniveau, erkender Søren Windell.

- Jeg vil gerne medgive, at vi har skåret ind til benet, og vi har nok også skåret lidt i knoglen. Jeg synes ikke, det er godt nok, og jeg kæmper for flere penge til området. Det er ikke de stærkeste grupper, der kæmper for denne sag. Skoler og børnehaver vinder som regel, fordi der er mange flere af dem.

Odense Kommune har sat hele specialområdet under lup for at skabe et bedre overblik over de kommende år. Men Søren Windell kan ikke love, at der sker forbedringer på området lige foreløbigt.

- Borgerne fortjener det, og de pårørende fortjener lidt mere ro i maven, og jeg ville ønske, jeg kunne sige, at alting bliver bedre. Men jeg vil hellere være realistisk og sige, at det niveau, vi har nu, ikke er noget at prale af, men det er nok det niveau, vi må vænne os til i en årrække.

Frustrationen vokser
Men det er ikke kun i Odense Kommune, at der er voksende frustration over tingenes tilstand på handicapområdet. For nylig blev der eksempelvis holdt en stor demonstration i Aarhus Kommune, hvor der også var bebudet besparelser på det hårdt trængte handicapområde. Det var blandt andet medvirkende til, at byrådspolitikere trak nogle af de planlagte besparelser tilbage og tilførte midler til handicapområdet.

I det hele taget er der en hastigt voksende kritik af de mange besparelser og de konsekvenser, de medfører. Der er opstået Facebook-grupper og græsrodsbevægelser, der advokerer for, at kommunerne helt skal fratages ansvaret for hele det specialiserede socialområde.

Der mangler ressourcer og viden
Handicapforsker, Emil Falster, der på kort tid er blevet en væsentlig stemme i handicapdebatten, pointerer i en artikel i det seneste Lev Blad, at det ville give bedre mening at fokusere på andre tiltag end at fratage ansvaret fra kommunerne.

- Ud fra, hvad jeg har af viden om området, og det er jo stadig sparsomt, så er løsningen ikke at fratage kommunen det ansvar. Det gør det nemlig ikke nødvendigvis bedre. Jeg tror, der er nogle helt grundlæggende ting at gøre op med. Dels hvor lang tid man kan blive ved med at underfinansiere dette område. Og dels gøre op, hvad er det for nogle forhold, vi gerne vil tilbyde mennesker med handicap i dette samfund. Nu har området været underfinansieret i så mange år, at det reelt set er klart nok, at kommunerne ikke kan følge med. Og så mangler der mere specialiseret viden på området, som jeg vil mene gik tabt, da opgaven gik fra amterne og over til kommunerne. Og den viden skal kommunerne blive bedre til at opsøge.

Evaluering undervejs
Under valgkampen blev handicapområdet fremhævet blandt flere partier som et område, som partierne ville prioritere højere politisk. Regeringen og dens støttepartier fik også lavet et såkaldt forståelsespapir, hvori der blandt står: ”Der skal være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering. En ny regering vil i samarbejde med relevante aktører gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner.”

Og det evalueringsarbejde af handicapområdet er der hårdt brug for, pointerer Anni Sørensen:

- Vi har store forventninger til det kommende arbejde med en omfattende evaluering af hele handicapområdet. Der er hårdt brug for, at der sker nogle omfattende forandringer på området. Og vi regner da stærkt med, at Lev og andre relevante parter, der har meget viden om området, bliver inddraget i det kommende arbejde med at forbedre forholdene for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende, påpeger Anni Sørensen.

Artiklen blev bragt i Lev Bladet nr. 2 2020