Finansministeriet_shutterstock_1862253256.jpg Finansministeriet. Foto: Shutterstock 06.12.2020

Finanslov svigter handicappede … igen

Finanslovsaftalen er samlet set en skuffelse for mennesker med handicap. Gårsdagens velfærdsaftale var helt uden forbedringer på handicapområdet, og dagens finanslov indeholder kun få sympatiske prioriteringer. Levs landsformand er skuffet over, at regeringen tilsyneladende ikke ville være med til varige forbedringer af mulighederne for ledsagelse til beboere i botilbud.

De væsentligste prioritering af handicapområdet i finansloven 2021 er:

  • 3,7 mio. kr. årligt til driften af ULF i årene 2021 til 2024
  • 16 mio. kr. til forsøgsordning med et klippekort, hvor borgere i målgruppen for ledsagelse, der er bosat på bosteder, i 2021 kan få ekstra timers ledsagelse.
  • 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til borgerrådgivere i kommunerne. Udmøntes som en ansøgningspulje.


Levs landsformand, Anni Sørensen glæder sig især over, at det er lykkedes ULF at få statstilskud til driften. Men de øvrige initiativer er små og utilstrækkelige.

- ULF har kæmpet en brav kamp for at få støtte på finansloven. Jeg er bare så glad for, at det endelig er lykkedes. Det giver endnu bedre mulighed for at mennesker med udviklingshandicaps egne stemmer bliver hørt.

Borgerrådgivere bliver ikke obligatorisk
- I forhold til borgerrådgiverne havde jeg håbet på en ordning, der forpligtede kommunerne til at etablere ordningen. Men det blev så en ansøgningspulje, og det synes jeg er skuffende, siger Anni Sørensen.

Velfærdsaftalen og finansloven kommer blot få dage efter markeringen af den internationale handicapdag, hvor der var der stribevis af sympatiske hilsner og meldinger fra regeringen. Det sætter dagens aftale i relief, mener Anni Sørensen:

- Det er dejligt med hilsner og positive holdningsmarkeringer fra regeringens ministre på handicapdagen. Men når det kommer til forhandlingsbordet, hvor de pæne ord skal følges op af handling, så er regeringen modvillig. Det hænger ikke sammen, siger Anni Sørensen.

Svigt af beboere i botilbud med behov for ledsagelse
Det tydeligste eksempel på regeringens manglende vilje til at prioritere mennesker med handicap, er regeringens modstand mod at sikre beboere i botilbud mere rimelige vilkår for ledsagelse.

- Den helt store skuffelse har jeg naturligvis i forhold til ledsagelse til beboere i botilbud. Det er altså langt fra nok med en forsøgsordning. Lev gennemførte for få måneder siden er stor undersøgelse med svar fra mere end 1.000 pårørende til voksne med udviklingshandicap i botilbud. Resultaterne var skandaløse, og viste, hvordan denne sårbare gruppe svigtes i forhold til mulighederne for ledsagelse. Fire ud af 10 uden en ledsageordning efterlades eksempelvis med mellem nul og to timer ledsagelse om måneden. Når man ikke kan færdes på egen hånd er det jo nærmest en slags frihedsberøvelse – og jeg er forarget over, at regeringen reelt ikke vil tage fat på en varig løsningen af det problem. En forsøgsordning med klippekort er et lille plaster på et alvorligt problem, siger Anni Sørensen.