JP Annonce 061220.jpg Annoncen er bragt i Jyllands-Postens indstik ’Livet med handicap’, søndag den 6. december 06.12.2020

Nu er det Elses tur

Else er 56 år og hun har downs syndrom. Hendes forældre døde for nogle år siden og hun har ingen søskende. Så Else er ret alene.

For et par år siden besluttede kommunen at flytte Else til et botilbud med 42 andre beboere. Else var ellers glad for det lille bofællesskab, hvor hun havde boet indtil da. Men det var der ikke noget at gøre ved. Det var beskeden fra kommunen.

Else blev ked af det – men kommunen havde jo bestemt, at sådan skulle det være. Else underskrev derfor opsigelsen af lejligheden i det hidtidige bofællesskab og blev flyttet fra sit hjem. For nylig fik Else et nyt brev fra kommunen. Det var en social afgørelse, som sagde, at hun ikke længere måtte få 15 timers ledsagelse om måneden. Else blev helt forvirret og ked af det, da en af hendes kontaktpædagoger forklarede, hvad det var kommunen skrev. Hun havde haft ledsageordningen i mange år og var glad for, at hun kunne færdes uden for sit botilbud med ledsageren. Ingen klagede, da kommunen flyttede Else mod hendes vilje – og ingen klagede, da kommunen tog hendes ledsageordning. Else anede nemlig ikke selv hvad en afgørelse, en Ankestyrelse eller en konkret og individuel vurdering var for noget. Og pædagogerne i botilbuddet turde ikke hjælpe.

Historien her om Else er fiktiv, men kunne lige så godt være sand. Den er sammensat på baggrund af Levs omfattende erfaringsgrundlag fra vores rådgivning og henvendelser fra pårørende og frivillige.

Mennesker med udviklingshandicap har behov for hjælp og støtte for at kunne leve en rimelig tilværelse. Den hjælp er der sparet meget på de senere år, og det har konsekvenser. Især for dem uden familie eller venner, der kan bistå med at søge hjælp eller at klage, når kommunen skærer ned. Det er ulighed i retssikkerhed. En ulighed, der ikke er værdig for et velfærdssamfund.

Støt Else og de mange andre, som ikke selv kan tage ’kampen med kommunen’. Bliv en del af fællesskabet i Foreningen Lev – vi arbejder blandt andet for lighed i retssikkerhed for mennesker med udviklingshandicap. Og Lev mener, at nu må det være Elses tur til at få retssikkerhed!

Læs mere på Lev.dk om hvordan du bliver en del af fællesskabet.