Årsrapport KNS 20191.jpg 28.02.2020

Fortsat udfordringer på STU-området

Klagenævnet for specialundervisning, der også behandler klager på STU-området, har netop udsendt sin årlige rapport, som viser, at der fortsat er problemer på STU-området

Fredag offentliggjorde Klagenævnet for Specialundervisning sin årlige rapport om klage på specialundervisning og STU-området. Rapporten viser, at klagenævnet har behandlet 81 sager på STU-området i 2019 mod 90 for 2018 – med andre ord et fald på 10%.

Når borgeren klager, så handler det overordnet om to ting:

  1. Man har fået afslag fra kommunen på, at man tilhører målgruppen for STU
  2. Man er ikke tilfreds med det tilbud, man har fået af kommunen.

Ser man nærmere på spørgsmålet om målgruppen, så har Klagenævnet ændret kommunens afgørelse i 42 % af tilfældene og i modsætning til kommunen ment, at den unge tilhørte målgruppen for STU (11 ud af 26 sager).  Tallet er højt, men et fald i forhold til 2018, hvor nævnet ændrede hele 59 % af sagerne.

Det er derimod sjældnere, at nævnet ændrer kommunens afgørelse, når det drejer sig om valget af STU. Det er kun i 13 % (2 ud af 15 sager), at man her ændrer kommunens afgørelse. I 73 % af tilfældene giver Klagenævnet kommunen medhold.

Særligt når det gælder dette sidste punkt – valget af STU, så er det Levs erfaring, at mange unge og deres forældre er frustrerede over de manglende valgmuligheder og oplever at skulle vælge imellem et tilbud – som oftest det kommunale. Tallene fra Klagenævnet tyder på, at dette er en problemstilling, som nævnet har svært ved at forholde sig til, hvilket måske også kan forklare, hvor antallet af klager er faldende.

Det er derfor politikerne og ikke Klagenævnet for Specialundervisning, som skal finde en løsning på udfordringen med manglende valgmuligheder for de unge, og det er en problemstilling, som Lev i sit arbejde med STU-Alliancen (læs mere om den her) har et massivt fokus på.