02.07.2020

Lev bliver ved med at opruste – og det er der brug for!

Det har på mange måder været et bekymrende første halvår af 2020, hvor Corona-krisen viste, at mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende fortsat udgør en meget udsat og sårbar gruppe. Og at der mere end nogensinde før er brug for et stærkt Lev, der kan tale deres sag.

Artiklen fortsætter under videoen

De omlægninger og nedlukninger, der blev sat i værk for at beskytte sårbare borgere mod smitte af COVID19, blev håndteret meget forskelligt af bostederne og kommunerne.  Lev fik mange henvendelser fra frustrerede og bekymrede pårørende, der fortalte om overimplementering af regler og dårligt samarbejde mellem de pårørende og de enkelte bosteder og kommuner. Samtidig kunne vores kredse melde om præcist de samme bekymrende tendenser, og vores egen medlemsundersøgelse fra maj viste det samme: Langsom eksekvering af nye bekendtgørelser, overimplementering af regler og bekendtgørelser, store kommunale forskelle og dårlig kommunikation til borgere og pårørende.

Behov for en stærk Lev-stemme
Det har været en klar prioritet for Lev at yde rådgivning til vores medlemmer under Corona-krisen. Lev har ihærdigt forsøgt at bringe erfaringer, frustrationer og bekymringer videre til de relevante myndigheder, ministerier og styrelser, som har ansvaret for de midlertidige COVID-19-regler. Men vi må desværre konstatere, at socialområdet – og herunder handicapområdet – ikke har haft den samme politiske bevågenhed som andre områder.  Det er trist og betoner behovet for en fortsat stærk Lev-stemme, der kan råbe højt og gøre myndighederne opmærksomme på de massive udfordringer, der gør sig gældende for Levs målgruppe.

Tiden efter Corona-krisen
Heldigvis går det nu den rigtige vej. Samfundet er så småt ved at åbne op igen – også for mennesker med udviklingshandicap. Nu vil Lev arbejde videre på de mange tiltag, der skal bidrage til et generelt løft af livsvilkår, udviklingsmuligheder og øget trivsel for mennesker med udviklingshandicap. Lev har presset på for, at der kom en ambitiøs evaluering af det specialiserede socialområde, der kan munde ud i en reform af handicapområdet – hvilket der er hårdt brug for. Nu er der kommet et kommissorium og evalueringsarbejdet er sat i gang - Lev vil naturligvis følge det tæt og bidrage til, at det kommer vores målgruppe grundigt til gavn.

Brug for et stærkt Lev
Corona-krisen har om noget vist vigtigheden af et stærkt Lev, der fortsat skal være en markant stemme for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Derfor er det også vigtigt, at Lev udvikler sig som organisation – hvilket også er tilfældet. Lev opruster på mange fronter både organisatorisk, kommunikationsmæssigt og personalemæssigt.

Organisatorisk har vi besluttet at nedlægge forretningsudvalget og slanke Levs bestyrelse. På den vis ønsker vi at sikre en mere smidig og demokratisk organisation, med større lokal forankring og med kortere beslutningsgange.

Vi har fået nye kræfter i sekretariatet, og frem for alt har vi oprustet på støtten til kredsenes lokale handicappolitiske arbejde. Med i alt fem nye kredskonsulenter investerer vi ambitiøst i den store handicappolitiske indsats som Levs frivillige varetager i kommunerne.

Til september får Lev også en ny direktør, der skal videreføre de mange udviklingstiltag som organisationen er i gang med. Hun hedder Anette Christoffersen og har en lang NGO-baggrund bag sig. Vi glæder os til samarbejdet med Levs nye direktør.

Det var også i foråret, at vi skiftede navn og visuelt udtryk. ’Landsforeningen LEV’ er blevet til ’Lev – livet med udviklingshandicap’ og så har vi fået nyt logo. Der er med andre ord sket en vigtig fornyelse af Lev - dog med respekt for organisationens lange historik.

Slutteligt vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommerferie med store forventninger til det spændende efterår, som vi går i møde. Også en stor tak for jeres opbakning og engagement i kampen for bedre livsvilkår for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.

PS - Vi ved, at mange mennesker har et stort behov for at få rådgivning i den kommende tid og derfor har vi prioriteret at holde åbent for Levs rådgivning i sommerferien. Brug den endelig.