No cure No pay.png 30.06.2020

Nej til resultatløn for besparelser på sårbare borgere

Kommuner må ikke bruge private konsulenter aflønnet efter ”no-cure-no-pay”- princippet til at forberede konkrete afgørelser i sociale sager. Det fremgår af en udtalelse fra Ankestyrelsen.

I slutningen af 2019 kom det frem, at 30 kommuner havde brugt private konsulentfirmaer til at undersøge, om blandt andet mennesker med udviklingshandicap var visiteret til det rette tilbud. Problemet var, at konsulentfirmaerne i mange tilfælde blev aflønnet efter, hvor meget kommunerne kunne spare ved at give borgerne nye – og billigere – tilbud. Og at konsulenterne selv var direkte involveret i at give borgerne nye tilbud. På den baggrund henvendte social- og indenrigsminister Astrid Krag sig til Ankestyrelsen og bad styrelsen vurderer, hvorvidt denne praksis har hold i loven.

Det har Ankestyrelsen nu gjort. Den 24. juni offentliggjorde styrelsen en udtalelse, hvor man slår fast, at det på grund af inhabilitet ikke er lovligt at aflønne private konsulenter efter ”no-cure-no-pay”-princippet i forbindelse med forberedelse af afgørelsessager. Det betyder på mere almindeligt dansk, at det er ulovligt, når en konsulent hjælper med at finde et billigere tilbud og aflønnes efter ”no-cure-no-pay”, fordi konsulenten har en økonomisk interesse i et bestemt resultat.

Astrid Krag er glad for afgørelsen fra Ankestyrelsen. I en pressemeddelelse udtaler hun:

”… jeg er glad for, at der nu er kommet en afgørelse i sagen, og jeg ser frem til, at de relevante kommuner retter op – både bagudrettet og fremadrettet. Det var en helt forkert tilgang til for eksempel mennesker med handicap, og det er godt, at det bliver stoppet.”

Lev landsformand, Anni Sørensen, er også tilfreds med afgørelsen:

- Det er godt, at det nu bliver stoppet. Det turde være indlysende, at etikken er gået fløjten, når nogle kommuner arbejder med resultatløn på besparelser på udsatte borgere. Det er godt, at vi nu også har juridisk belæg for, at den model er ulovlig.

Ankestyrelsen vil nu på baggrund af udtalelsen vurdere lovligheden i hvert enkelt af de kontrakter, som de 30 kommuner har indgået med private konsulentfirmaer. Kommunerne skal i denne forbindelse redegøre for, hvilken betydning Ankestyrelsens udtalelse får i både gamle og nye sager.

Kommunerne forventes at skulle afgive redegørelserne til Ankestyrelsen først på efteråret. Ankestyrelsen vil herefter vurdere, om den enkelte kommune har fulgt tilstrækkeligt op på Ankestyrelsens udtalelse.