09.11.2020

8 gode råd om sagsbehandling

En rigtig afgørelse, der opfylder de formelle sagsbehandlingsregler, er altid helt afgørende – uanset om man ’vinder’ eller ’taber’. En korrekt sagsbehandling øger retssikkerheden og fremmer dermed også mulighederne for en indholdsmæssig rigtig afgørelse. Her kan du få gode råd om, hvordan du kan være med til at sikre en korrekt sagsbehandling, og hvad du har ret til at at forvente dig af de enkelte skridt i sagsbehandlingen.

Dokumentér din ansøgning
Sørg for at kunne dokumente­re, hvad du har søgt om hjælp til, hvornår og til hvem, du har gjort det. Det kan du for eksempel gøre ved at sende en skriftlig ansøgning, selv beholde en kopi og få en skriftlig be­kræftelse på, at din ansøgning er modtaget.

Afgørelse
En korrekt afgørelse indeholder en begrundelse. Vær opmærk­som på, at kommunen skal forklare, hvorfor den er kommet frem til det resultat i lige præcist din sag.

Klage
Forhold dig til kommunens begrundelse(r) i din klage. For­klar hvorfor at du ikke finder, at den er korrekt i forhold til din konkrete sag.

Få aktindsigt
Det kan være vigtigt løbende at få aktindsigt i en konkret sag. Men man skal gøre det i god tid, inden afgørelsen træf­fes. Formålet er at finde ud af, om kommunen har de oplys­ninger, den skal have, og rette de oplysninger som er forkerte.

Alt på skrift
Det er vigtigt, at kommuni­kation og afgørelse er skriftlig - både når du søger om noget og klager (anker) over en afgø­relse eller andet.

Få bekræftelse på din klage
Du skal altid sikre dig en be­kræftelse på, at kommunen har modtaget en klage.

Kilde: Danske Handicaporganisationer og Levs rådgivning

Kontakt Levs rådgivning
Som medlem af Lev kan du altid få bistand til at vurdere perspektiverne for en klage og råd om, hvordan du kan formu­lere dig i din klage og forholde dig til kommunens begrundel­se. Kontakt Levs rådgivning på tlf. 8038 0888 eller raadgivning@lev.dk.

Bliv klogere
Danske Handicaporganisationer (DH) har lavet ”Kend spillereg­lerne – om sagsbehandling på det sociale område”. Det er 13 gode råd om, hvilke krav, man kan stille, aktindsigt og meget mere. Se www.handicap.dk.

Ankestyrelsen har udgivet ”Skriv en afgørelse”. Den er godt nok henvendt til sagsbehandlere, men man kan sagtens blive klogere på god sagsbehandling – og hvad man selv kan gøre som pårørende.

De gode råd blev bragt i Lev Magasinet nr. 7 2020