flyttekasser_kryds_web.jpg Foto: Shutterstock/collage 12.11.2020

Boligministeren trækker forsøg med lejerettigheder tilbage

Lovforslaget, der skulle give kommuner mulighed for at opsige borgere med handicap fra deres bolig, er trukket tilbage af boligministeren. Levs landsformand glæder sig over, at der blev lyttet til kritikken af det skandaløse forslag.

Der skal ikke gennemføres forsøg med mennesker med udviklingshandicaps lejerettigheder. Vi vil ikke flyttes rundt med, bare fordi kommunen synes, det er ”mest hensigtsmæssigt”. Det var en del af den klare melding fra Levs repræsentantskabsmøde i weekenden.

Og noget tyder på, at der er blevet lyttet til meldingerne fra Lev – og fra DH, Institut for Menneskerettigheder og andre organisationer på området. I går tirsdag sendte boligministeren således et brev til Folketinget med besked om, at forslaget om forsøg med opsigelse af lejere med handicap trækkes tilbage.

Konkret sker det ved, at boligministeren har stillet et ændringsforslag til det oprindelige lovforslag, og her foreslås det, at den del af lovforslaget, der muliggør forsøg med opsigelse af lejere i almene ældre- og plejeboliger, udgår af lovforslaget.

Levs landsformand, Anni Sørensen, er glad for, at boligministeren har lyttet til kritikken og hurtigt taget konsekvensen og trukket forslaget tilbage:

- Det var et chok, da vi pludselig blev klar over, at man endnu engang ville til at lave forsøg, som ville give mennesker med handicap markant dårligere lejerettigheder – ene og alene fordi de har behov for hjælp i hverdagen.

- Nu er denne del af forslaget så trukket, og det er der grund til at glæde sig over. Jeg ser det som en direkte konsekvens af den dialog, vi har haft med en række ordførere fra de politiske partier. Der blev lyttet – og derfor fik forslaget også meget kritik, da det blev førstebehandlet i Folketinget fredag, siger Anni Sørensen.