folkesundhedslov TWIT.png 05.11.2020

Lev med i appel til regering og Folketing om at vedtage en folkesundhedslov

Mennesker med udviklingshandicap dør i gennemsnit 14,5 år tidligere end andre danskere og døjer langt oftere med uopdagede sygdomme og skavanker. Derudover har mennesker med udviklingshandicap dårligere forudsætninger for at bruge sundhedsvæsenet, og som konsekvens kommer de sjældnere til deres praktiserende læge end resten af befolkningen. Det giver en markant og helt urimelig ulighed i sundhed.

En folkesundhedslov kan bidrage til, at man tænker sundhed ind i alle relevante samfundsforhold, og dermed bidrage til større lighed i sundhed. Derfor støtter Lev dagens appel til regering og Folketing om at vedtage en folkesundhedslov.