sporgsmålstegn_beskåret.jpg 09.11.2020

Rådgivning: Gælder det frie skolevalg også på specialskoler?

Vores datter Amanda skal starte i skole næste år. Kom­munen henviser til deres specialskole, men har man egentlig frit skolevalg, når det gælder specialskoler?

Mvh. Henrik og Katrine

 

Kære Henrik og Katrine

Det frie skolevalg gælder som udgangspunkt også forældre til børn med behov for special­undervisning. Det er en forud­sætning for det frie skolevalg, at der er et relevant specialunder­visningstilbud på den ønskede skole, og at der er plads.

Hvis I ikke ønsker at benytte det specialundervisningstilbud, som bopælskommunen har henvist jeres datter til, har I mulighed for at vælge et andet specialunder­visningstilbud i bopælskommu­nen eller i en anden kommune. Det valgte skal svare til bopæls­kommunens tilbud. Det betyder, at man ikke kan vælge et tilbud, som er mere vidtgående. Hvis kommunen for eksempel peger på, at en specialklasse er til­strækkelig, vil man som forældre umiddelbart ikke kunne vælge en specialskole. Man bruger en pædagogisk-psykologisk vurde­ring (PPV) til at vurdere behovet. PPV udarbejdes af Pædagogisk Psykologisk rådgivning.

Når der er tale om specialunder­visning, skal kommunen mindst en gang årligt revurdere, om behovet stadig er opfyldt, og om tilbuddet er det rigtige til jeres datter. Hvis jeres datters special­undervisningsbehov ændrer sig, kan hun henvises til en anden skole.

Reglerne om det frie skolevalg fremgår af folkeskolelovens § 36 stk. 3 og § 40 stk. 2.

I kan klage over kommunens tilbud til Klagenævnet for specialundervisning, hvis I som forældre ikke mener, at det er tilstrækkeligt til at dække jeres datters behov for specialunder­visning. Klagenævnet kan ikke tage stilling til spørgsmålet om frit skolevalg, men kun til om kommunens undervisnings­tilbud tilgodeser jeres datters behov for specialundervisning.

Mvh Cecilie Damgaard Staur, Levs rådgivning

Spørgsmål og svar blev bragt i Lev Magasinet nr. 7 2020