astridkragcb44981f-foto-claus-bech.jpg Socialminister Astrid Krag. Fotograf: Claus Bech 06.10.2020

Minister opgiver at lempe reglerne for tilkøb af ledsagelse

Socialminister, Astrid Krag, valgte mandag at trække et lovforslag, der blandt andet indeholder en ophævelse af overnatningskravet i forbindelse med tilkøb af ledsagelse. Det vækker glæde hos Lev, der har presset hårdt på for, at lovforslaget skulle trækkes tilbage.  

Jeg har på baggrund af de modtagne høringssvar besluttet at tage lovforslaget af lovprogrammet 2020/21, da flere centrale organisationer har stillet sig yderst kritiske over for forslaget om at ophæve overnatningskravet som betingelse for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie. Bekymringerne begrundes med, at videre mulighed for tilkøb af ledsagelse vil lægge et pres på den visiterede socialpædagogiske ledsagelse efter SEL § 85, hvilket frygtes at betyde en forringelse af offentlig hjælp og støtte.

Således begrunder socialministeren tilbagetrækningen af lovforslaget. Det er en udmelding, der vækker glæde i Lev, da Levs høringssvar netop havde disse bekymringer som hovedfokus:

Ved at ophæve overnatningskravet udvides lovens anvendelsesområde betydeligt, og det kan få uoverskuelige konsekvenser i den konkrete praksis i botilbud og i kommunerne. Botilbuds salg af ledsagelse vil gradvist lægge et øget pres på målgruppens ret til visiteret ledsagelse, hvilket vil øge uligheden – både mellem velstående og mindre velstående borgere, og mellem borgere med betydeligt og mere moderat hjælpebehov, skrev Lev således i sit høringssvar.

Levs landsformand, Anni Sørensen, glæder sig i et tweet over, at ministeren har hørt organisationernes bekymringer: