Anni_Sørensen_9_web.jpg Foto: Ricky John Malloy 01.09.2020

Finanslovsforslag uden handicap-fokus

Regeringen udsendte i går forslag til finansloven 2021 – et udspil som stort set er blottet for initiativer på handicapområdet. Levs landsformand er skuffet over regeringens finanslovsforslag

Selv om det ikke er nogen hemmelighed, at Corona-krisen har været dyr for det danske samfund, så må man konstatere, at regeringens udspil til finanslov er skuffende set med handicappolitiske briller. Bortset fra et enkelt forslag om en ledsagerordning til ældre med synshandicap, er forslaget stort set renset for handicappolitiske initiativer. Det pointerer, Anni Sørensen, der er landsformand i Lev:

- Jeg har selvfølgelig forståelse for, at corona-krisen har ændret en række rammevilkår for dansk økonomi. Men dette finanslovudspil er endnu et i rækken af udspil i de senere år, hvor handicapområdet kun bliver prioriteret med små eller slet ingen initiativer. Set i det lys er det skuffende, at handicapområdet, som på mange måder er nødlidende, endnu en gang bliver forbigået.

Håber på støttepartierne
Landsformanden vil nu appellere til støttepartierne om at prioritere handicapområdet i den kommende finanslovsforhandlinger i de næste måneder.

- Det er mit håb, at regeringens støttepartier i disse forhandlinger vil have et større fokus på handicapområdet. Det er også min opfattelse, at der blandt samme partier er en bred politisk erkendelse af udfordringerne på handicapområdet og at en finanslov i den sammenhæng er en oplagt chance til at løse nogle af udfordringerne .

Der er flere forskellige områder, som politikerne kunne overveje i forbindelse med en finanslovsaftale. Der er blandt andet behov for at styrke mulighederne for ledsagelse både for børn og voksne. Derudover er det vigtig problemstilling, at mange mennesker med udviklingshandicap også døjer med helbredsproblemer. Disse kunne afhjælpes, hvis de blev opdaget tidligere – eksempelvis ved hjælp af et sundhedstjek.

Lev følger finanslovsforhandlingerne tæt og vil lægge maksimalt politisk pres på et øget fokus på handicapområdet.