ledsagelse_mørk.jpg 02.09.2020

Lovforslag vil udvide tilkøb af ledsagelse

Lev har sendt et høringssvar på et ny lovforslag, der vil udvide botilbuds mulighed for at sælge ledsagelse til sine beboere. Med forslaget droppes kravet om minimum én overnatning i forbindelse med tilkøb. Lev er kritisk over for forslaget, og forudser, at det vil undergrave kompensationsprincippet yderligere og dermed målgruppens ret til ledsagelse visiteret af kommunen.

Lovforslaget vil – hvis det vedtages af Folketinget – betyde, at botilbud kan sælge socialpædagogisk ledsagelse til sine beboere til ”endagsture”. I den nuværende lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse er det et krav, at der er tale om ferie med minimum én overnatning.

Denne udvidelse af mulighederne for botilbuds salg af ledsagelse er Lev skeptisk over for i høringssvaret.

”Det eksisterende overnatningskrav er tydeligvis indført med det formål at ’indhegne’ tilkøbsmuligheden således, at effekten på målgruppens ret til socialpædagogisk bistand og ledsagelse begrænses til egentlige ferieaktiviteter. Med en ophævelse af overnatningskravet svækkes denne indhegning markant.”, skriver Lev blandt andet.

Lev forudser generelt, at salg af ledsagelse uden et overnatningskrav i praksis vil undergrave kompensationsprincippet yderligere og dermed målgruppens ret til ledsagelse visiteret af kommunen.

Over de senere år har der været store forringelser i muligheden for den nødvendige ledsagelse. Og med en udvidelse af tilkøbsmuligheden, er der udsigt til yderligere forringelser for mennesker med udviklingshandicap, fremhæver Lev i høringssvaret:
”Botilbuds salg af ledsagelse i ti-tusindkroners-klassen, vil kun kortvarigt afbøde disse urimelige vilkår - og vel at mærke kun for et beskedent mindretal med den nødvendige betalingsevne. For det store flertal, vil lovændringen lægge yderligere pres på kommunernes serviceniveauer på området. Lev vurderer, at denne effekt vil være tiltagende over de kommende år, hvis tilkøbsmuligheden udvides, som det foreslås i dette forslag.”

Lev konkluderer derfor, at ”Folketingets partier bør derfor kun vedtage forslaget, hvis man ønsker, at sætte yderligere skub i en udvikling, hvor det offentliges ansvar for hjælp og støtte til mennesker med meget betydelige handicap forringes.”