Nyborgmodellen15.jpg 09.09.2020

Nyborg-modellen

STU’en på Nyborg Ungdomsskole har i de seneste tre år lagt en ny kurs, der skal hjælpe eleverne til en bedre fremtid – måske til efterfølgelse for andre STU’er? Her ses et udvalg af målsætninger og metoder i den såkaldte Nyborg-model.

Fokus fra hoved til hænder
I undervisningen vægtes håndværksfag og praktiske færdigheder fremfor bogfag. Ønsket er at give kon­krete og relevante kompetencer for eleverne på sigt, især med henblik på fremtidig beskæftigelse. Der er blevet ansat en række lærere, der har håndværksfag i fokus, for eksempel en kok til at undervise i mad­lavning, men som også er pædagogisk uddannet.

Empowering frem for skærmning
Strategien er at fokusere på realkompetencegi­vende læringsmiljøer fremfor et meget beskyt­tende miljø, som kendetegner dele af specialsko­leverdenen, for at klæde eleverne på til at kunne begå sig ude i ’virkeligheden’, såsom på en ar­bejdsplads. Eksempelvis bliver mange elever øvet i at tage offentlig transport frem for taxakørsel.

Alle elever skal afklares til fremtidig forsørgelse, inden de afslutter STU
Dette mål opnås ved, at en STU-vejleder og en jobcentermedarbejder sidder på fælles kontor og har tæt samarbejde om eleverne gennem hele STU-forløbet. Jobcenter og STU har sammen udviklet et evalueringsskema, der udfyldes i løbet af STU’en og kan bruges af rehabiliteringsteamet til afklaring af eleverne i forhold til arbejdsevne, støttebehov, mv.

Praktik mindst 40 procent af tiden på STU
Der prioriteres længevarende praktikker på to-tre måneder på ordinære arbejdspladser. Det foregår ofte som ledsagede gruppepraktikker. Eleverne med de sværeste handicap kommer i mini-praktik på jobcentret, hvor de eksempelvis hjælper med at fylde kaffestationen op – det er en stor succes.

 

Fakta om Nyborg Kommunes STU-tilbud

Elever i alt:
40 interne og 5 eksterne

Undervisere:
5 lærere og 6 pædagoger
1 vejleder

Hold
Håndværk & Grønt, Mad & Mennesker, Livsduelighed og På-vej
- fordelt på to matrikler.

Praktikforløb

  • Interne praktikforløb
  • Individuelle virksomhedspraktikker

Samarbejdsaftaler vedrørende ledsaget praktik, cirka 40 procent af elevernes undervisningstid, som foregår på henholdsvis Nyborg Idrætscenter, Kulturhuset Bastionen, PlejeCenter og Nyborg Jobcenter.

Tilbuddet er organisatorisk placeret i Skole- og Kulturforvaltningen.