NyeForældre_16.jpg Foto: Hans Juhl 27.10.2020

Hvad er udviklingshandicap?

At have et udviklingshandicap betyder, at ens personlige udvikling går langsommere. I næsten alle tilfælde betyder det også, at man - på nogle områder - ikke når så langt i sin udvikling, som andre. Alle - også mennesker med udviklingshandicap - udvikler sig på følgende vigtige områder: Motorik (dvs. bevægelse), interesse for og samspil med andre, sprog og leg.

Hvorfor bliver man udviklingshandicappet?
Årsagen til udviklingshandicap kendes langt fra i alle tilfælde, men udviklingshandicap kan være en følge af:

  • Arvelige faktorer (fx visse stofskiftesygdomme samt arvelige kromosomfejl)
  • Kromosomfejl
  • Skader, der opstår i fostertilstanden (p.g.a. f.eks. overdreven alkoholindtagelse, overdreven rygning eller infektionssygdomme hos moderen)
  • Iltmangel under fødslen
  • For lav fødselsvægt (som følge af for tidlig fødsel)
  • Mangel på motorisk, social og sproglig stimulering i barndommen (ses næsten ikke i Danmark i dag)
  • Hjerneskade opstået efter fødslen p.g.a. en ulykke eller sygdomme