Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Digitaliseringens udfordringer kræver handling nu. Lad os starte med kontanterne

Med artikelserien ’Den digitale underklasse’ sætter Politiken for tiden et nødvendigt og meget vigtigt fokus på en voksende problematik i dagens Danmark

DEBATINDLÆG

Debatindlæg af  Anni Sørensen, landsformand Lev, bragt i Politiken 30. juli 2022

Op mod en fjerdedel af befolkningen udfordres i større eller mindre grad af digitaliseringen, og alternativerne til de digitale løsninger bliver stadig dårligere og mere besværlige. Derfor oplever eksempelvis mennesker med udviklingshandicap og vi pårørende mange udfordringer i forhold til en større vilkårlighed og en svagere retssikkerhed i mødet med den offentlige sektor.

Borgere, der tidligere har været velfungerende og helt eller delvist selvhjulpne, bliver reduceret til ressourcesvage borgere med endnu større behov for hjælp – en umyndiggørelse, der er uholdbar og urimelig. Og mulighederne for at hjælpe er blevet færre på grund af den sikkerhed, der skal være omkring de digitale løsninger, hvilket kriminaliserer mange pårørende og andre støttepersoner. Derfor er det absolut nødvendigt, at der bliver udviklet langt bedre alternative løsninger og støttemuligheder. Mange mennesker med udviklingshandicap har behov for livslang støtte – de bliver aldrig fuldt digitale.

Også de stadig flere selvbetjeningsløsninger, f.eks. i den offentlige transport og til dels i butikker, og en handel, der i stigende grad foregår på nettet, udelukker borgere, der ikke kan håndtere et betalingskort

Anni Sørensen, Landsformand i Lev

Det er alt sammen problematikker, som vi i Lev – og i mange andre organisationer – kan nikke genkendende til, og som vi i årevis har forsøgt at gøre opmærksom på.

Men herudover er der et tilsvarende stort og stigende problem – nemlig den enkeltes mulighed for at håndtere hverdagsøkonomien, når man er ude af stand til at benytte et dankort/hævekort med pinkode, og man derfor er helt afhængig af at kunne hæve kontanter i banken.

For hvad hjælper det, at man som borger – endnu – er sikret muligheden for at kunne betale med kontanter i fysiske og betjente butikker via den såkaldte kontantregel, når man ikke har mulighed for at hæve kontanterne uden et kort med tilhørende pinkode?

Bankerne har de senere år lukket den ene filial efter den anden, og stadig flere af de tilbageværende har ikke længere kontantkasser, så der skal efterhånden hele dagsrejser til for at komme til en bank, hvor man kan få lov at hæve sine penge uden kort og kode – endda i mange tilfælde med et klækkeligt gebyr til følge.

Også de stadig flere selvbetjeningsløsninger, f.eks. i den offentlige transport og til dels i butikker, og en handel, der i stigende grad foregår på nettet, udelukker borgere, der ikke kan håndtere et betalingskort – ikke bare fra de ’nye’ måder at handle på, men også fra områder, hvor de tidligere var helt eller delvist selvhjulpne.

Udviklingen efterlader mange socialt udsatte, ældre og mennesker med handicap i en stadig mere sårbar situation

Anni Sørensen, Landsformand i Lev

Udviklingen efterlader mange socialt udsatte, ældre og mennesker med handicap i en stadig mere sårbar situation. Og mange med udviklings- eller for eksempel synshandicap er desuden helt afhængige af den visuelle og fysiske fremstilling af beløb, som kontanter er udtryk for. Så selv hvis de kunne håndtere en pinkode, ville de stadig ikke kunne betale på en for dem betryggende måde.

De mange og voksende udfordringer ved digitaliseringen kræver handling nu. Vi kan ikke som samfund være tjent med, at så mange af vores medborgere bliver stadig mere afhængige af hjælp for at kunne klare hverdagen. Vi må insistere på, at alternativerne til digitale løsninger bliver ligeværdige, hurtige, tilgængelige og tilstrækkelige.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.