Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Videosamtaler: Magtanvendelser på botilbud set fra beboernes perspektiv

Medforfatter af bogen ’Erfaret magt’, Stine Grønbæk, og formand i ULF Ungdom, Rikke Sørensen, drøfter i en række videosamtaler nogle af bogens væsentlige pointer om brugen af magtanvendelse på botilbud set fra beboernes perspektiv. Det er der kommet nogle tankevækkende videosamtaler ud af

NYHED

”Hvorfor skal mennesker med et handicap ikke selv have lov at bestemme, hvad de godt kunne tænke sig? Vi vil gerne behandles ligeværdigt.”

Sådan lyder en af kommentarerne fra Rikke Sørensen, der er formand for ULF Ungdom, i en videosamtale med Stine Grønbæk Jensen, der er antropolog og medforfatter af bogen ’Erfaren magt’, der handler om brugen af magtanvendelse på botilbud. En bog, der tager udgangspunkt i samtaler, som Stine Grønbæk Jensens har haft med 16 forskellige beboere på botilbud rundt omkring i landet, om hvordan beboerne oplever brugen af magtanvendelse i deres botilbud.

I fem forskellige videoer med forskellige tematikker drøfter Rikke Sørensen og Stine Grønbæk Jensen nogle af bogens pointer og snakker om, hvorfor de oplever brugen af magtanvendelse, som de gør.  Den første videosamtale med de to medvirkende handler om magtanvendelse i et historisk perspektiv:

 

Beboernes perspektiv

Magtanvendelse på botilbud for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har været og er fortsat et væsentligt og omdiskuteret emne. Men hvordan magtanvendelse opleves af de mennesker, som rent faktisk udsættes for den, har været et fraværende perspektiv. Af samme årsag har Lev været fortaler for, at dette perspektiv blev grundigt belyst for at skabe mere viden om magtanvendelse og ikke mindst hvilke konsekvenser det har for de mennesker, der oplever det. Det er der blandt andet kommet bogudgivelsen ’Erfaret magt’ ud af, som indeholder en række samtaler med beboere på botilbud, der selv har oplevet at blive udsat for magtanvendelse. Et af citaterne fra en beboer lyder således:

”Jeg har prøvet både lovlig og ulovlig magtanvendelse. For de må ikke bare smide en på jorden. Altså det hedder sig, at de først skal forsøge at tale dig ro, og kan de ikke dét, så må de gerne lave en fastholdelse på dig. Men det gør de ikke – de smider bare en ned i jorden. Og det er ulovligt.” Dette citat er en af udgangspunkterne i denne videosamtale, som er linket til herunder:

 

Vrede, stolthed og skam

De fem videosamtaler med Rikke Sørensen og Stine Grønbæk Jensen, der hver varer cirka 5-6 minutter, forsøger at belyse, hvilke følelser beboere på botilbud har, når de bliver udsat for magtanvendelse. Men der bliver også talt om, hvordan beboernes stemme ofte ikke bliver hørt – hvilket ofte resulterer i, at episoder med magtanvendelse eskalerer. Et citat fra bogen, som også berøres i videoen lyder således:

”Den magtanvendelse, jeg havde sidst, den varede i flere timer – uden stop. Lige så snart personalet gav slip, så var de væltet – for når de giver slip, så ser jeg mit snit til at gøre modstand”.

 

Væk fra mønstre med magtanvendelse

Der findes ikke på nationalt plan noget samlet overblik over brugen af magtanvendelse på landets botilbud. Man ved altså ikke, om brugen af magtanvendelse er enten stigende eller faldende. Men man ved, at det foregår, og for første gang har man nu også en større forståelse af beboernes perspektiver og oplevelser ved brugen af magtanvendelse. I videosamtalerne kommer Rikke Sørensen og Stine Grønbæk også med bud på, hvordan man kan undgå, eller i hvert fald minimere, brugen af magtanvendelse på botilbud med udgangspunkt i bogens pointer. Den samtale kan man se i linket herunder.

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.

Det går galt, når I ikke hører, hvad jeg siger

Kan mennesker med udviklingshandicap selv fortælle, hvordan det føles at have været udsat for omsorg ’med håndfaste midler’? Ja - i allerhøjeste grad. I den nye bog Erfaret magt kan man for første gang læse om de gennemgribende konsekvenser, det kan have. Det er både foruroligende, gribende og tankevækkende at møde den vrede, den logik og den skam, der er en magtanvendelses trofaste følgesvend. 

NYE FILM OG UNDERVISNINGS-MATERIALER OM MAGTANVENDELSE

Gennem en række interviews fortæller 16 beboere på forskellige botilbud om deres meget svære og følelsesladede erfaringer med selv at blive holdt fast. Det har de gjort, fordi de ønsker at være med til at skabe større viden og forståelse hos andre omkring det komplekse emne.