Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ny lov om digital fritagelse vedtaget

Loven giver borgere, der er fritaget for Digital Post, ret til at undlade at bruge en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning alene på baggrund af deres fritagelse for Digital Post. For de omfattede borgere vil digital selvbetjening med andre ord ikke længere være obligatorisk

NYHED

Folketinget har den 25. maj vedtaget en ny lov, der skal forenkle og skabe sammenhæng i reglerne for digital fritagelse. Loven gør det lettere for borgere, der er fritaget fra Digital Post, at blive tilbudt et alternativ til digital selvbetjening. Loven træder i kraft den 1. juni 2023.

Endelig!

I Lev bliver den nye lov modtaget med glæde.

- Endelig! Det er nu mere end 3 år siden, at Digitaliseringsstyrelsen satte gang i arbejdet med at gøre det mere enkelt og gennemskueligt med fritagelserne på det digitale område. Digitaliseringsstyrelsen har lyttet til kritikken fra Lev og en række andre organisationer, og sammen har man fundet en pragmatisk og god løsning på et stort problem. Det har virket helt uforståeligt for mange borgere, blandt andet mange med udviklingshandicap, hvorfor man ikke bare var fritaget for digital selvbetjening, når man var fritaget for digital post, siger Levs landsformand, Anni Sørensen.

Hvad gør loven?

Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening har til formål at skabe enklere og mere sammenhængende regler for borgernes digitale kommunikation med det offentlige.

På en række områder som for eksempel flytning og boligstøtte er det obligatorisk for borgerne at anvende digitale selvbetjeningsløsninger. Med vedtagelsen af den nye lov har borgere, der er fritaget fra Digital Post, automatisk ret til et alternativ til digital selvbetjeningsløsning.

Digital selvbetjening er de digitale tjenester på blandt andet borger.dk og andre offentlige hjemmesider, hvor man for eksempel kan melde flytning eller ansøge om boligstøtte.

Lovændringen skal løse en central udfordring for borgere, der er fritaget fra Digital Post, da den gør op med den gældende praksis om, at de skal begrunde deres behov for et alternativ til selvbetjening hver gang, de har et ærinde med det offentlige, hvor selvbetjening er obligatorisk. Fra den 1. juni skal disse borgere blot fortælle, at de er fritaget for Digital Post, når de henvender sig til en myndighed med et ærinde.

Det har virket helt uforståeligt for mange borgere, blandt andet mange med udviklingshandicap, hvorfor man ikke bare var fritaget for digital selvbetjening, når man var fritaget for digital post

Anni Sørensen, formand i Lev

Hvad skal borgeren selv gøre?

De berørte borgere skal ikke gøre noget. Borgerens fritagelse for Digital Post betyder, at digital selvbetjening er frivilligt.

Men når en borger henvender sig, ved myndigheden ikke hvordan vedkommende ønsker at blive betjent. Hvis en borger henvender sig med et ønske om et alternativ til obligatorisk digital selvbetjening, skal vedkommende derfor blot fortælle myndigheden, at han/hun er fritaget for Digital Post.

Borgere, der er tilmeldt Digital Post

Ikke alle borgere, der kan have behov for et alternativ til digital selvbetjening, er fritaget for Digital Post. Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at loven ikke medfører nogen ændring for borgere, som er tilmeldt Digital Post.

Myndighederne er fortsat forpligtet til at tilbyde borgere, der er tilmeldt Digital Post, og som ikke kan benytte en digital selvbetjening, et alternativ på baggrund af reglerne på det givne område.

Borgere, der har spørgsmål til loven, kan henvises til at ringe til borger.dk’s kontaktcenter på telefon 70 10 18 81.

FAKTA

Kort om loven

På en række områder er det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening. Regler for obligatorisk digital selvbetjening er reguleret i særlovgivningen på de forskellige sagsområder.

Den nye lov gælder på tværs af alle disse områder. Dog gælder loven ikke domstolenes sagsportaler og ikke i erhvervssammenhæng.

Med Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening (L98) får borgere, som er fritaget fra Digital Post, ret til at fravige kravet om obligatorisk digital selvbetjeningsløsning. Den fritagne borger kan i stedet bede om et alternativ.

  • Loven stiller intet krav om, at borgeren skal dokumentere sin fritagelse. Myndigheden kan selv bekræfte borgerens fritagelse ved opslag i Digital Post-registeret.
  • Loven stiller intet krav om, at myndigheder skal kontrollere borgerens fritagelse, når borgeren anmoder om et alternativ til digital selvbetjening.
  • Hjælp til digital selvbetjening kan stadig være et tilbud til borgere, der er fritaget og dermed har ret til et alternativ.
  • Loven fastsætter ikke formkrav til, hvordan borgeren anmoder om et alternativ til digital selvbetjening. Hvor de øvrige regler på området tillader det, kan loven administreres sådan, at borgerens henvendelse i sig selv udgør en anmodning om et alternativ. Det kan for eksempel være, hvis en fritaget borger ringer eller sender et brev om en sag.
Små piger på forglemmigej-dagen engang i 1950'erne.

Støt Lev

Hjælp Lev med at forbedre forholdene for mennesker med udviklingshandicap og deres familier.
Din støtte gør en forskel!

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.