Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Skriv pårørendes rettigheder ind i lovgivningen på social- og sundhedsområdet

Lev har sammen med 26 andre organisationer sendt en opfordring til samtlige ordførere indenfor sundhed, social, handicap og psykiatri i Folketinget.

NYHED

Det er ingen hemmelighed, at det er hårdt at være pårørende til et menneske med sygdom, handicap eller alderssvækkelse. Der er mange praktiske opgaver, der skal klares, og mange følelser, der skal håndteres.

Og mange bliver desværre selv syge af at være pårørende – blandt andet på grund af de mange opgaver og en følelse af afmagt i mødet med systemet.

Vores sundhedsvæsen skal være langt bedre til at støtte de pårørende. Til at lytte til deres viden og behov – og tage højde for dette i behandlingen og plejen af det menneske, de er pårørende til. Det vil give bedre livskvalitet, bedre indsatser og bedre behandling – for den pårørende selv og dennes nærtstående.

Men den systematiske indsats opstår ikke af sig selv. Derfor kommer Lev sammen med 26 andre organisationer, som arbejder sammen om bedre vilkår for pårørende, nu med en opfordring: Skriv pårørendes rettigheder ind i lovgivningen på social- og sundhedsområdet.