Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Både glæde og bekymring over nye retningslinjer

Det er positivt, at der nu endelig er kommet nye retningslinjer for besøgsrestriktioner på botilbud, men alt afhænger af, hvordan kommuner og botilbud nu vil forvalte de nye regler fremadrettet, påpeger Anni Sørensen - Landsformand i Lev

PRESSEMEDDELELSE

Mennesker med udviklingshandicap er hårdt ramt af isolation og ensomhed under Corona-krisen. Siden den 18. marts har beboere i botilbud for mennesker med udviklingshandicap været underlagt meget strikse besøgsrestriktioner. Restriktioner, som mange steder i praksis helt har udelukket besøg fra forældre, søskende eller nære venner. Og det har tæret hårdt på den mentale sundhed hos beboerne.

I den rigtige retning – men alt for længe undervejs
Derfor var det også positivt da et enigt Folketing for næsten tre uger siden indgik en politisk aftale om at lempe besøgsrestriktionerne på landets botilbud for at afhjælpe den omfattende ensomhed og isolation blandt beboerne på botilbud. Men det har taget for lang tid at få de nye retningslinjer på plads, mener Levs landsformand Anni Sørensen.

- Nu har vi endelig fået bekendtgørelsen, og det er vi selvfølgelig glade for. Der skal fortsat være fokus på at forhindre smittespredning i botilbud. Men det er uforståeligt, at det skulle tage næsten tre uger at få retningslinjerne på plads. Tre uger, hvor rigtig mange mennesker med udviklingshandicap har været afskåret fra at få besøg af deres nære pårørende. Det har været svært for mange alt for længe, påpeger Anni Sørensen.

Alt afhænger af hvordan de nye regler forvaltes
De ændrede regler betyder blandt andet, at alle botilbudsbeboere får ret til udendørs besøg af 1-2 faste pårørende og at beboere i visse tilfælde kan få besøg indendørs i den del af botilbuddet de selv råder over, hvis de har egen indgang fra udearealer.

Den nye bekendtgørelse giver bedre mulighed for, at pårørende kan besøge deres familiemedlemmer i botilbuddene, og det er der grund til at glæde sig over, mener Anni Sørensen. Men hun understreger samtidigt at alt afhænger af, hvordan kommuner og botilbud nu vil forvalte de nye regler fremadrettet.

- Mange botilbud vil helt sikkert gøre sig umage med at håndhæve de nye lempeligere regler. Men jeg er desværre sikker på, at vi også vil opleve store udfordringer mange steder. En større rundspørge, som Lev har gennemført viser, at de hidtidige regler langt fra bliver fulgt i alle kommuner og botilbud. Derfor er jeg selvfølgelig bekymret for, hvordan og hvor hurtigt de forbedrede besøgsmuligheder bliver til virkelighed for beboere rundt omkring i landets botilbud. Det er ikke holdbart, hvis man ser stort på de ændrede regler og fortsætter som hidtil, påpeger Anni Sørensen.

Resultaterne af Levs undersøgelse er aktuelt ved at blive analyseret og forventes offentliggjort i denne uge.

Læs mere
Social- og Indenrigsministeriets pressemeddelelse om lempelserne i besøgsrestriktionerne

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.