Spring navigationen over og gå direkte til indhold

De ikke-digitale kommer ikke med på digitaliseringens højhastighedstog

En række organisationer efterlyser politiske løsninger, så ikke-digitale borgere ikke efterlades på perronen

PRESSEMEDDELELSE

KORT FORTALT


LEV OG ÆLDRE SAGEN HAR SKREVET ET BREV TIL SOCIAL- OG ÆLDREMINISTEREN


Lev har sammen med Ældre Sagen skrevet et brev til social- og ældreministeren.

I brevet står der, at det er blevet meget svært at være ikke-digital.

Derfor er der brug for, at der bliver lavet nogle nye løsninger nu.

Alt imens bankfilialer bliver lukket, og både trafikselskaber og andre virksomheder i stigende grad henviser til digitale betalingsmuligheder, er der en stor gruppe borgere, der ikke kan håndtere pinkoder og Nem ID, og som derfor som bliver stadig dårligere stillet i den hastige digitalisering. De Ikke-digitale borgere bliver således efterladt på perronen, og det vil en række organisationer have ændret på.

Derfor er Lev, Ældre Sagen, Socialt Lederforum, SAND og Foreningen Danske DøvBlinde gået sammen om et fælles debatindlæg, hvor der efterspørges akut politisk handling. Situationen er nemlig kritisk for ikke-digitale borgere i Danmark, pointerer Anni Sørensen – der er landsformand i Lev

- Digitaliseringen er nu noget så langt, at den i praksis medfører en umyndiggørelse af de ikke-digitale. Derfor er der brug for løsninger, der kan afhjælpe problemerne her og nu – og for løsninger, der rækker ud i fremtiden.

Løsninger nu og fremover

Lev og de øvrige organisationer opfordrer til, at der foretages reelle investeringer i teknologi, der ikke forudsætter, at man kan huske en pinkode og håndtere et NemID, og som giver hjælp og understøttelse, der er målrettet de ikke-digitale borgere. Der bliver også foreslået en mulig midlertidig løsning, hvor Borgerservice forpligtes til at stå for kassefunktionen for bankerne og kontantsalget for trafikselskaberne, indtil en varig løsning er blevet udviklet. Lev byder meget gerne ind med og bidrager til løsninger på denne akutte problemstilling, pointerer Anni Sørensen

Digitaliseringen er nu noget så langt, at den i praksis medfører en umyndiggørelse af de ikke-digitale. Derfor er der brug for løsninger, der kan afhjælpe problemerne her og nu – og for løsninger, der rækker ud i fremtiden.

Anni Sørensen, formand i Lev

- Lev har jo stor viden om mennesker med udviklingshandicap og hvilke behov, denne gruppe mennesker har. Derfor vil vi i Lev selvfølgelig meget gerne byde ind med løsninger til, hvordan vi kan sikre, at ikke-digitale borgere ikke efterlades på perronen, men i stedet bliver inkluderet i samfundet. Fordi selvfølgelig skal denne gruppe mennesker have mulighed for at kunne tage bussen og hæve kontanter, så de kan betale i butikkerne fremfor at blive umyndiggjort med krav om digitale betalingsløsninger. Vi skal have alle med ombord på toget – også de ikke-digitale borgere i Danmark. Derfor har vi – sammen med Ældre Sagen - også sendt et officielt brev til Socialministeren og andre relevante ministre med en appel om akut politisk handling.

Vi er på ingen måde modstandere af digitaliseringen. Men vi er nødt til at huske de flere hundrede tusind ældre, der enten har fravalgt eller ikke er i stand til at benytte de digitale løsninger. Deres behov skal vi imødekomme med andre muligheder. Den respekt fortjener denne gruppe

Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen

Også Bjarne Hastrup – der er direktør i Ældre Sagen pointerer, at der er brug for politisk handling nu og her i forhold til de ældre medborgere i Danmark.

- Vi er på ingen måde modstandere af digitaliseringen. Men vi er nødt til at huske de flere hundrede tusind ældre, der enten har fravalgt eller ikke er i stand til at benytte de digitale løsninger. Deres behov skal vi imødekomme med andre muligheder. Den respekt fortjener denne gruppe, siger Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup.

KORT FORTALT


LEV OG ÆLDRE SAGEN HAR SKREVET ET BREV TIL SOCIAL- OG ÆLDREMINISTEREN


Lev har sammen med Ældre Sagen skrevet et brev til social- og ældreministeren.

I brevet står der, at det er blevet meget svært at være ikke-digital.

Derfor er der brug for, at der bliver lavet nogle nye løsninger nu.