Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Socialministeren har også et ansvar

Beskyttelsen af mennesker med udviklingshandicap i botilbud er også et nationalt ansvar. Derfor kan socialministeren ikke blive ved med at skubbe ansvaret fra sig, sådan som det er sket siden Operation X ”Et nødråb i natten” rullede over skærmen på TV2

PRESSEMEDDELELSE

Socialminister, Pernille Rosenkrantz-Theil – og socialministre før hende – ved udmærket godt, at omsorgssvigt, overgreb og ligegyldighed ikke kun er noget, der finder sted på de to tilbud, som Operation X har fundet frem. Det er forhold, som man kan finde på mange botilbud landet over. Og sådan har det været længe. Alligevel har socialministeren været meget tilbageholdende med at erkende, at det forholder sig sådan – og med at påtage sig det nationale ansvar for at handle.

I 2. afsnit af Operation X-dokumentaren ”Nødråb i natten” indrømmer de kommunale chefer, at de godt vidste, at der var udfordringer. Og de anerkender, at der er tale om ledelsessvigt – både i de enkelte botilbud og på forvaltningsniveau.

Ministeren kan ikke bare skubbe ansvaret videre til kommuner, chefer og de enkelte medarbejdere. Hun må også komme med konkrete bud på, hvad hun kan gøre som minister

Anni Sørensen, formand i Lev

Levs landsformand, Anni Sørensen, er skuffet over socialministerens hidtidige reaktioner ovenpå Operation X: 

”Socialministeren har selvfølgelig udtrykt bestyrtelse og forargelse over optagelserne i de to botilbud. Men erkendelsen af, at der er massive problemer i mange botilbud i hele landet, har vi ikke set. Også selvom vi fra Lev i flere omgange har givet ministeren dokumentation. Senest de mange, mange vidnesbyrd, som ministeren allerede fik i hånden på dagen, hvor 1. afsnit af Operation X blev sendt. Det ville klæde ministeren at erkende, at der også er tale et nationalt ledelsessvigt.”

Og når man har viden og ansvar, så har man som minister også pligten til at handle konkret for at beskytte beboere i botilbud bedre, mener Levs landsformand. Både på den korte og på den længere bane:

”Ministeren kan ikke bare skubbe ansvaret videre til kommuner, chefer og de enkelte medarbejdere. Hun må også komme med konkrete bud på, hvad hun kan gøre som minister”, siger Anni Sørensen.

Socialministerens eneste reelle svar på Operation X-skandalen er indtil videre vage løfter om at drøfte problemerne med aktørerne på området i et forum som ministeren kalder ”Sammen om handicap”, og så at forlange redegørelser fra de to kommuner. Det er slet ikke godt nok, mener Levs landsformand:

”Ministerens svar er tilsyneladende bare endnu mere snak. Og det har vi altså gjort alt for længe – uden, at det har ført til noget som helst. Det er ikke en måde at leve op til sit ansvar som minister.

Inden udsendelserne blev sendt, appellerede vi til, at socialministeren overvejede, hvad hendes svar skulle være. Vi sendte ovenikøbet ministeriet nogle helt konkrete bud på, hvad der kunne sættes i værk på den korte bane – eksempelvis bud på styrkelse af tilsynet, så det kan yde bedre beskyttelse af de mange sårbare og forsvarsløse mennesker i botilbud. De forslag har vi ikke modtaget nogen som helst respons på”, siger Anni Sørensen.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Kommunikationschef, Annemarie Friislund, på telefon 4888  0074 eller e-mail af@lev.dk 

Politisk konsulent, Thomas Gruber, på telefon: 5180 1680 eller e-mail: tg@lev.dk

Konkrete bud på løsninger

Lev har den 30. oktober sendt 5 konkrete bud på initiativer, som ministeren kunne sætte gang i arbejdet med nu og her:.

  • Socialtilsynet skal gives kompetence over for den kommune, som har visiteret borgeren til botilbuddet.
  • Styrket pligt til at foretage personrettet tilsyn/opfølgning over for den enkelte beboer.
  • En opsøgende ankestyrelse, der beskytter sårbare menneskers retssikkerhed – også dem som aldrig klager.
  • Mere og bedre uddannet personale og stærkere ledelse.
  • Fastsættelse af entydig minimums-rettighed til ledsagelse – også for de mest sårbare.

> Læs mere om Levs 5 bud på løsninger 

 

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.
Facebook

Presse

I Lev er vi meget behjælpelige over for journalister og vi bistår gerne med hjælp til research, gode cases eller assistance i form af ekspertviden fra Levs politiske konsulenter. Derudover står Lev altid klar med en udtalelse - typisk i skikkelse af Levs formand, Anni Sørensen - hvis man som medie skulle have brug for det.