sytter_lille.bmp 19.11.2013

Skal kaos i privatøkonomien betyde tab af stemmeret?

Prominente kendisser som Klaus Riskær Petersen eller Kurt Thorsen har papir på, at de har svært ved at håndtere egne - og måske især andres penge på lovlig vis. Alligevel er de udstyret med retten til stemme ved dagens kommunalvalg. Og sådan skal det også være i et ordentligt demokrati. Men hvorfor har mennesker med et §6 værgemål så ikke denne ret?

I dag går vi til valgurnerne for at sammensætte de kommende fire års kommunal- og regionsbestyrelser. For mange af os er valgdagen en festdag, hvor vi - med sans for ritualer og traditioner - fejrer demokratiet. Men en lille gruppe voksne medborgere er udelukket fra at tage del i festdagen på lige fod. De er fuldblods danske statsborgere, har bopæl her i landet og er over 18 år. Alligevel dumper der ikke noget valgkort ind af brevsprækken hjemme hos dem - de har ingen stemmeret.

Udelukkelsen fra demokratiet sker ene og alene fordi disse borgere er udstyret med et såkaldt §6 værgemål. Denne særlige form for værgemål betegnes som 'fradømmelse af den retlige handleevne', og betyder, at man er udelukket fra at indgå juridisk forpligtende aftaler, fx at købe på afbetaling, optage lån i banken osv. Begrundelsen er typisk, at samfundet vil beskytte den pågældende - ofte mennesker med udviklingshæmning eller med svære sindslidelser - mod at blive forgældet til op over begge øre, og generelt bringe sig selv og andre i økonomisk uføre.

Den beskyttelse mod økonomisk uføre kan være fin nok i særlige tilfælde. Men er det rimeligt - og tidssvarende - i et demokrati som det danske, at et værgemål samtidigt kan medføre tab af stemmeretten?

Det synes jeg ikke. Blot fordi man har svært ved det med pengene eller andre personlige forhold, så betyder det jo ikke, at man ikke kan have interesse for - og holdninger til - politiske spørgsmål i vores samfund. De prominente kendisser, som jeg nævnte indledningsvis, er vel egentlig meget gode eksempler i denne forbindelse.

Når personer med et §6 værgemål automatisk mister stemmeretten, så skyldes det juristers fortolkning af Grundloven. Her fremgår det nemlig, at såkaldte 'umyndiggjorte' ikke har stemmeret. Og blandt jurister fortolkes et §6 værgemål som en umyndiggørelse.

I marts 2012 udgav Institut for Menneskerettigheder rapporten "Selvbestemmelse og værgemål i Danmark". Den konkluderede bl.a. at tabet af stemmeret som konsekvens af et værgemål er i strid med FNs Handicapkonvention. Dengang tilkendegav et flertal af Folketingets partier, at de ønskede at ændre lovgivningen, så borgere med § 6 værgemål kunne beholde deres stemmeret. Men siden er der ikke sket meget.

Det er trist og også ret pinligt for et højtudviklet demokrati som det danske. Kunne vi dog ikke få politikerne til at love os, at de gør op med denne forældede, uværdige og antidemokratiske praksis inden næste Folketingsvalg?

God valgdag - også til dig, som vi har frataget stemmeretten.

Sytter Kristensen, formand for Landsforeningen LEV

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap