katrinehaven01_web.jpg Foto: Hans Juhl 03.01.2014

Handicappolitikken undergraves af de nye store institutioner

"De nye store bosteder til udviklingshæmmede - nogle med plads til 60, 80 eller 100 beboere under samme tag - er på alle måder et alvorligt kursskifte i dansk handicappolitik. Vel at mærke et skifte, som er sket uden politisk stillingtagen i Folketinget. Faktisk tværtimod." Sådan skriver LEVs landsformand, Sytter Kristensen, bl.a. i en henvendelse til samtlige handicapordførere i Folketinget. Hun opfordrer til, at de tager initiativer, som kan stoppe denne udvikling.

Brevet er sendt på baggrund af de artikler, som Dagbladet Politiken bragte de første dage af det nye år. Artiklerne fortalte, hvordan kommunerne i disse år bygger nye store institutioner til mennesker med udviklingshæmning.

I brevet forklarer landsformanden, at værdierne i dansk handicappolitik - og i den udvikling som prægede udviklingen gennem 1980'erne, 90'erne og dele af 00'erne - er ganske klare: Mennesker med handicap har krav på et hjem, ganske som alle andre, og på boligmæssige rammer, som giver mulighed for inklusion i forhold til det samfund som de er en del af.

Disse værdier trues af den aktuelle udvikling med genopførelse af fortidens store totalinstitutioner i moderne udgave, skriver Sytter Kristensen i brevet. Hun mener ikke, at Folketinget bare kan se til, mens landets kommuner ser stort på værdierne bag handicappolitikken. Hun skriver bl.a.:

"Jeg synes, at det er vanskeligt at forestille sig, at Folketinget blot vil se til, mens kommunale embedsmænd og lokalpolitikere på egen hånd ændrer kursen radikalt i dansk handicappolitik. Det vil føre til en situation, hvor Folketinget jævnligt - og på højtidelig vis - bekræfter Danmarks fulde og hele opbakning til bl.a. handicapkonventionen, alt imens landets kommuner arbejder i den stik modsatte retning. Det er ikke holdbart."

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap