politiken010114.jpg 01.01.2014

Politiken: Store institutioner på vej tilbage

Dagbladet Politiken bringer i dag historien om, hvordan kommunerne i disse år bygger nye store institutioner til mennesker med udviklingshæmning. "Alle arbejder på at få handikappede inkluderet i børnehaver, skoler og fritidshjem, men hvorfor skal de så bo i ghettoer, når de bliver voksne" siger LEVs landsformand bl.a. til Politiken. KL og By- og boligministeren synes dog ikke, at de store institutioner er noget problem.

"Folk med handikap stuves sammen". Det er overskriften på forsiden af årets første udgave af Dagbladet Politiken. Artiklen fortæller om den aktuelle udvikling, hvor stadig flere kommuner bygger store institutionslignende botilbud til udviklingshæmmede.

Den udvikling er problematisk mener både Institut for Menneskerettigheder og Europarådets Menneskerettighedskommissær. Til Politiken udtaler Maria Liisberg Ventegodt, der er teamleder i Institut for Menneskerettigheder bl.a.:

"Det er store institutionsagtige byggerier. Der er typisk en fælles hovedindgang og lange gange, og så ligger de ofte uden for byerne, helt ekskluderet fra det øvrige samfund"

Maria Liisberg Ventegodt mener, at de store institutioner er problematisk i forhold til siger til FNs Handicapkonvention, som Danmark har tiltrådt og ratificeret.

LEVs Landsformand, Sytter Kristensen, er også stærkt kritisk over for udviklingen. Over for Politiken påpeger hun bl.a. et underligt paradoks i de aktuelle politiske strømninger, hvor der ellers er meget fokus på inklusion af mennesker med handicap:

"Alle arbejder på at få handikappede inkluderet i børnehaver, skoler og fritidshjem, men hvorfor skal de så bo i ghettoer, når de bliver voksne"

KL: Vi skal bruge pengene bedst muligt
Men i KL synes man ikke, at der grund til kritik af, at kommunerne opfører nye store institutionslignende botilbud. Til Politiken udtaler formanden for KLs Social- og sundhedsudvalg, Anny Winther:

"Jeg synes sagtens, at man kan kombinere det faglige og det absolut menneskelige i den type institutioner, og så må det ikke blive odiøst, at der også er en økonomisk side af sagen, for nogle skal betale. Så det gælder om både at have et ordentligt fagligt indhold og samtidig bruge pengene bedst muligt"

De to ansvarlige ministre på området - Socialministeren og By- og Boligministeren - henviser i Politiken til, at ansvaret for nye boliger til mennesker med handicap, ligger hos kommunerne. Og det mener de begge, at man kan være tryg ved.

På side 6 inde i avisen, er der en anden artikel om de nye institutioner. Den fortæller om Katrinehaven, der er et nyopført botilbud til 60 mennesker med udviklingshæmning i Viborg.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap