fnlogo.jpg 17.10.2017

Konventionens hjerte

Handicapkonventionens artikel 19 er central i arbejdet med at give mennesker med handicap frihed og muligheder – og fjerne institutionalisering fra deres tilværelse. Derfor er det også med god grund, at netop den artikel nu har fået de såkaldte General Comments, der skal hjælpe regeringerne med at fortolke, hvordan artiklen skal forstås og bruges.

Af Thomas Gruber og Arne Ditlevsen

FN’s Handicapkomités General Comment No 5 er et dokument med en udvidet fortolkning af handicapkonventionens artikel 19. Dokumentet er på 10.500 tegn, og er et led i et større fortolkningsarbejde med alle artiklerne i handicapkonventionen. Det foregår i en prioriteret rækkefølge ud fra en vurdering af artiklernes vigtighed, og ud fra hvor komiteen har erfaret, at der er problemer med medlemsstaternes forståelse. Stig Langvad siger om baggrunden for arbejdet med General Comment No 5:
- Artiklerne er skrevet i et rundt sprog, men hvad betyder det egentlig, det der står? Det bruger vi de foreløbige erfaringer til at uddybe i General Comments. Erfaringerne har man blandt andet fået fra de eksamineringer, som handicapkomiteen løbende laver af, hvordan de enkelte lande overholder konventionen. P.t. er op mod 50 lande, herunder Danmark, blevet eksamineret.

At artikel 19 er den femte i rækken med Generel Comments efter blandt andet artiklerne med fokus på tilgængelighed og uddannelse viser ifølge Stig Langvad, at det er en helt central artikel:
- For mig er det måske den allermest centrale artikel. Nemlig om det at leve uafhængigt, hvor man har lyst til, og hvordan man har lyst til det. Artikel 19 er en del af hjertet i konventionen!

Har det været nemt at nå til enighed om fortolkningerne i General Comments?
- Ja, i det store hele. I første udkast var der diskussion om retten til at vælge at bo i et institutionslignende tilbud. Det kan der jo være forskellige holdninger til, men vi endte med en formulering om, at det er forbudt at tilbyde noget, der ikke er 'sundt'. Det er altså statens opgave at levere en bolig, som borgerne har krav på – og det er ikke en bolig, som i sig selv er segregerende eller institutionsagtig.

Der kom op mod 80 høringssvar til det første udkast til General Comments på artikel 19. De fleste handlede netop om retten til at vælge, og hvad det er tilladt for myndighederne at tilbyde som bolig, fortæller Stig Langvad.

LEV afgav også et høringssvar på udkastet og anførte her, hvordan der i Danmark i de seneste ti år er bygget store institutionsagtige boenheder til udviklingshæmmede, og at Danmark på den måde ikke lever op til artikel 19. Ikke fordi der fortsat eksisterer større institutionslignende boligkomplekser – men fordi Danmark har sat den gradvise af-institutionalisering i stå og ligefrem bevæger sig i den modsatte retning.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 6, 2017