Team Faxe Håndbold.jpg Foto: Hans Juhl 18.02.2019

Mennesker med udviklingshæmning indtager banerne

Flere og flere mennesker med udviklingshæmning dyrker idræt i en klub. Og mulighederne for at gøre det bliver stadigt bedre. Det skyldes blandt andet et bevidst fokus på inddragelse i almenidrætten.

Af Arne Ditlevsen 

Idræt for mennesker med udviklingshæmning er i rivende udvikling. Antallet af deltagere til Special Olympics Idrætsfestival, der afholdes hvert andet år, har således oplevet en markant stigning i deltagerantallet. I 2014 i Frederikssund var der 763 deltagere. To år senere i Holstebro var der 918 deltagere, og det var i Helsingør sidste sommer steget til 1.252 deltagere.

Dertil kommer, at Parasport Danmark oplever en stigende interesse for at være vært for festivalen – senest var der fem kandidater i spil til at blive vært for festivalen i 2020, som i sidste ende gik til Frederikshavn. Det er helt uhørt i forhold til tidligere, hvor Parasport Danmark skulle gøre et ihærdigt lobbyarbejde bare for at gøre en enkelt kommune interesseret i at søge værtsskabet.

Det stigende deltagerantal ved de store idrætsfestivaler kommer parallelt med, at der i de seneste år er oprettet flere end 40 nye tilbud i foreningsidrætten på landsplan til mennesker med udviklingshandicap. Det er sket gennem projekter som 'Special Olympics i Almenidrætten' og 'Superleder – Sammen om sport.'

Og så har Rikke Nielsen med Lykkeliga jo sat en helt ny standard for, hvad der er muligt. På blot to år er der i Lykkeliga oprettet 36 håndboldhold for børn og unge med udviklingshæmning med mere end 550 spillere i Danmark samt et hold på Færøerne.

Fokus på helt almindelige klubber
Parasport Danmark står for varetagelsen af hele Special Olympics-konceptet i Danmark. Og her har man arbejdet målrettet med udbredelse af idrætsinteressen for mennesker med udviklingshæmning – eller udviklingshandicap, som det hedder i den verden.

I 2014 igangsatte man således projektet Special Olympics i Almenidrætten 2014- 2017. Målet med projektet var, som projekttitlen antyder, at udbrede Special Olympics, eller mere præcist idrætstilbud til mennesker med udviklingshandicap, til helt almindelige idrætsforeninger. Projektets oprindelige målsætning lød på inkludering af minimum 600 idrætsudøvere med udviklingshandicap i almene idrætsforeninger i 40 nye idrætstilbud fordelt på disse fire idrætsgrene: Håndbold, fodbold, badminton og floorball.

I løbet af projektperioden blev der etableret 38 nye idrætstilbud for cirka 500 spillere med udviklingshandicap i almene idrætsforeninger – Badminton: 4; Floorball: 5; Fodbold: 14 og Håndbold: 15. Målet var en ligelig fordeling på 4 x 10 nye idrætstilbud, men den lidt skæve fordeling på idrætsgrenene hænger blandt andet sammen med de enkelte idrætters generelle popularitet.

I projektets evalueringsskrivelse står der: ”Det var forventeligt, at der kunne etableres mange nye tilbud i fodbold og håndbold. Fodbold er nem at gå til og meget ”kendt” blandt mennesker med udviklingshandicap. Håndbold er også meget ”kendt”, og netop i disse år er der meget fokus på håndbold for mennesker med udviklingshandicap. Badminton og floorball er mindre kendte og floorball også mindre udbredt. Derfor har opstart af disse idrætsgrene ikke været ”det oplagte valg” i de fleste situationer. Flere nye tilbud i disse to idrætter ville have krævet en væsentlig større indsats fra projektets parter.”

Team Faxe Håndbold
En af de klubber, der fik en invitation til at deltage, var Team Faxe Håndbold.

- Vi fik en henvendelse fra Parasport Danmark om, at man gerne ville have flere klubber til at oprette specielle hold. I vores område var der ingen. Jeg blev spurgt, om jeg ville være med, og det ville jeg gerne.

Det fortæller Jesper Nielsen, der er mangeårig aktiv i Team Faxe Håndbold og nu en af trænerne for klubbens to hold for spillere med udviklingshandicap.

Som køkkenleder i et beskyttet beskæftigelsestilbud kender Jesper Nielsen målgruppen ud og ind, og det har han da også benyttet sig af.

- Jeg kendte fra starten nogen, som gerne ville være med - og så var vi ligesom i gang. Parasport Danmark tilbød projektklubberne forskellige former for hjælp – blandt andet var der en konsulent ude og fortælle om tankerne bag. Og klubben fik også hjælp til at lave nogle flyers og kontakt til andre klubber, hvor de kunne få sparring. Men ellers har det meste givet sig selv.

- Else (fra klubben, red.) kender alt og alle i området, så det har været nemt at få spillere, fortæller Jesper Nielsen.

Flere af spillerne kommer fra de nærliggende Karise Efterskole, der er en efterskole for unge med udviklingshæmning, og Marjatta, som omfatter en specialskole og en ungdomsskole.

I øjeblikket er der 35 tilmeldte spillere, og de er blevet fordelt på to hold – et A- og et C-hold. Det har vist sig, at mange af spillerne fra efterskolen bliver i klubben, selv efter at de er færdige på skolen, men lige i øjeblikket kunne man godt bruge lidt tilgang til A-holdet. Holdet fører ellers den gruppe på fire hold, som Parasport Danmark har parret dem med. C-holdet ligger nummer tre ud af fire hold. Spillerne er opdelt på de to hold efter funktionsniveau, og der er stor forskel:

- Nogle har et lavt funktionsniveau, det er bare vigtigt at huske på, at vi er en håndboldklub, så det håndboldmæssige er i fokus. Det er ikke et pædagogisk tilbud. Men jeg kan selvfølgelig stille lidt højere krav til A-spillerne end til C spillerne, forklarer Jesper Nielsen.

En del af klubben
Som en lille bonus, har de deltagende klubber kunnet få en klubbonus på 5.000 kroner, hvis man har opfyldt tre krav: Træningstilbuddet har eksisteret minimum tre måneder, klubben har meldt sig ind i Parasport Danmark, og klubben har besvaret en lille spørgeskemaundersøgelse.

Team Faxe Håndbold har for lang tid siden fået de 5.000 kroner, som blandt andet er blevet brugt på bolde, opstartsudgifter og en fritagelse for klubkontingent for de nye spillere i det første halve år.

En del af det at starte et hold op for spillere med udviklingshandicap i en almen klub er naturligvis også et ønske om generel integration i klublivet.

- Det har vi haft stor fokus på. Holdet har for eksempel lavet frivilligt arbejde ved Faxe Cup. Her deles et overskud ud til de mest aktive, og det har vi fået del i.

Faxe Cup er klubbens store årlige stævne. Det frivillige arbejde kan her blandt andet omfatte at sidde ved dommerbordet, oprydning og servering.

Hele inklusionsdelen er et centralt element i Parasport Danmarks projekt om Special Olympics i almenklubberne. Og på den front vurderes projektet som en stor succes. Som der står i evalueringen:

”… flere af SOIA-klubberne (Special Olympics i Almenklubberne, red.) giver udtryk for stor tilfredshed og stolthed over, at de i deres klub også magter denne opgave, og samtidigt oplever at få rigtigt meget tilbage i form af de nye spilleres engagement og livsglæde, som sætter positive spor i hele foreningen.”

 

Boks

Nyt fodboldsamarbejde skal sikre flere tilbud til personer med handicap

Parasport Danmark og Dansk Boldspil Union (DBU) har netop lanceret samarbejdsprojektet Fodbold for alle i DBU-klubber, der skal gøre det lettere for almene fodboldklubber at starte hold for personer med handicap.

Lige nu er der 78 klubber i Parasport Danmark, og de fleste idrætsforeninger med DBU-medlemskab, der tilbyder fodbold. Står det til Parasport Danmark og DBU, skal endnu flere klubber dog åbne dørene for spillere med et handicap, og ambitionen er, at der allerede i løbet af foråret 2019 er sat gang i ti nye fodboldtilbud på landsplan.

”Vi mener, at de bedste forudsætninger for at dyrke fodbold findes i fodboldklubberne, og med det nye samarbejdsprojekt vil vi have endnu flere klubber til at åbne dørene,” siger Søren Jul Kristensen, der er

breddechef i Parasport Danmark. Med Fodbold for Alle tilbydes foreninger i DBU blandt andet gratis rådgivning til rekruttering af spillere med handicap, sparring omkring sæsonopstart og et kontant tilskud på 5.000,- kroner til for eksempel spillertøj.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 1 2019