18.02.2019

Undgå identitetstyveri

Kan en borger ikke selv håndtere et kort med pinkode eller et NemID, bør borgeren ikke have disse løsninger.

Pas på kortoplysninger, kort og pinkoder
Kort og pinkoder bør altid holdes adskilt. For at stoppe eventuelt misbrug af dine kortoplysninger, bør du regelmæssigt tjekke dine kontobevægelser. Kontakt din bank, hvis der sker bevægelser på dine konti, som du ikke kender.

NemID-app
En NemID-app kan i nogle tilfælde være en ekstra sikkerhedsforanstaltning – også for mennesker med udviklingshæmning. App’en betyder, at du ikke i hverdagen skal bruge et nøglekort for at logge ind via NemID, men at du gør det via en godkendelse over eksempelvis en mobil.

Spørg banken
Spørg din bank, hvilke forhold de mener kan være med til at sikre dig. Skal du have flere konti? Skal du eller en anden have besked, når der hæves på din konto osv.?

Kreditadvarsel
Enhver, der er fyldt 15 år, kan få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn.

Markeringer om kreditadvarsel kan fra CPR videregives til offentlige myndigheder og private virksomheder med en berettiget interesse. En markering om kreditadvarsel vil være et signal til virksomhederne om at udvise særlig opmærksomhed i forbindelse med deres identitetskontrol, før der ydes lån eller kredit. I mange tilfælde vil det være relevant at afslå lån eller kredit, fordi virksomheden har mistanke om, at den, der ønsker lån eller kredit, ikke er den, som vedkommende udgiver sig for at være.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen og borger.dk.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 1 2019