Vinklen_teknologi.jpg Foto: Hans Juhl 19.11.2019

Selvfølgelig kan det lade sig gøre

Ud af et samarbejde mellem LEV og Københavns Kommune om et fremtidssikret botilbud er kommet en velfungerende model til at styre arbejdet med velfærdsteknologi – herunder digitale kommunikationsmidler – i en række botilbud i kommunen.

Af Arne Ditlevsen

En fast struktur bakket op af ledelsen. Sådan er man lykkedes med at lave et setup omkring borgernes brug af apps og en række forskellige teknologier i Center for selvstændig bolig og beskæftigelse (CSBB) i Københavns Kommune, hvor der bor omkring 300 personer med udviklingshandicap, hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser.

Det lyder enkelt, men det har krævet meget arbejde at nå så langt. Resultatet er dog bemærkelsesværdigt i betragtning af, hvor svært det har været at skabe den rigtige synergi og forståelse omkring det andre steder i landet, som du kan læse om i artiklen på side 12.

I kort form kan resultaterne opgøres således:

- En oversigt viser konstant, hvilke teknologier, der er i brug hos hvem.
- En medarbejder er tek-ansvarlig i alle botilbud. Der er afsat tid til, at han eller hun kan varetage tek-arbejdet.
- Teknologien indgår som et opmærksomhedspunkt i forhold til beboeren på samme måde som dagligdags fysiske og sociale forhold.
- Helt overordnet er det besluttet, at målrettet arbejde med teknologi skal forankres hos ledelsen – både på det enkelte botilbud og højere oppe i systemet.
- Beboerne indgår selv som aktive medspillere – en del som ambassadører med betegnelsen it-agenter.

Per Sundall Pedersen er sammen med Simon Aalling projektleder for implementering af velfærdsteknologien i CSBB. Han siger:

- Vi føler selv, at vi er lykkedes. Vi tror på det, vi har gjort - at vi har knækket koden.

Beboerne vidste mere end personalet
Tidligere har man også i København fundet det svært at få ny teknologi fast forankret i botilbuddene. Per Sundall blev ansat til, sammen med Simon Aalling, at lave en plan for, hvordan man kunne implementere det på en nytænkende måde samt styre det og hele tiden være på forkant med at bruge teknologi bredt i centeret. Per Sundall siger:

- Problemet har været at få en ny teknologi til at leve på langt sigt. Men vi startede egentlig et helt andet sted. Vi startede med at høre beboerne, hvad de gerne ville være bedre til. Det var altså ’bottom up’ med udgangspunkt i borgernes behov.

Inden man begyndte at investere i en masse forskellige apps og ny teknologi, fik man dermed ikke bare viden om, hvad borgerne egentlig havde brug for, men også hvor de var henne i forhold til brug af velfærdsteknologi.

Det viste sig, at de faktisk var bedre til det, end personalet troede, og ofte bedre end pædagogerne.

Den erkendelse fjernede også en del af den pædagogiske bekymring omkring brugen af teknologi. For så blev det jo også naturligt, at når beboerne ville og kunne, så skulle personalet også kunne støtte dem.

Tek-ansvarlige og it-agenter
Dermed var man allerede godt i gang med at skabe en ramme for brugen af teknologi. Den ramme kom til at bestå af fokus på nogle kerne-teknologier: IBG (infoskærme på bosteder), LiMo (mestringsapp) samt skærmkontakt (videosamtaler). Disse kerne-teknologier skal alle beboerne have kendskab til og mulighed for at bruge. Derudover kan en række andre helt dagligdags teknologier lige fra robotstøvsugere til brug af talesyntese på en iPhone komme i spil. Det afhænger af den enkeltes ønsker og behov.

Rammen består desuden af et særligt skema, der hele tiden giver et overblik over, hvem der bruger hvad af teknologi. Tek-ansvarlige i alle teams sørger for vedligeholdelse af skemaerne. Desuden skal den tek-ansvarlige støtte både borgere og kolleger i arbejdet med teknologi.

Som aktive medspillere er der udnævnt en række ambassadører blandt beboerne. De kaldes it-agenter og har hjulpet med udvikling af ny teknologi, men skal også ind i mellem fortælle om, hvordan bestemte teknologier virker.

Og for at det hele ikke skal ende med at være en stor boble, der kan briste hvad øjeblik, det skal være, så er det helt afgørende med ledelsesmæssig opbakning:

- Vores udgangspunkt var et tillidsbaseret system. Men vi fandt ud af, at det er lederne, der skal tage den faglige snak med medarbejderne – ikke mig og Simon. Vi troede, vi kunne gøre det uden lederne. Men ledelse skal der til. Det skal være helt tydeligt fra toppen af, at man vil det her, siger Per Sundall.

Han og Simon Aalling har begge fungeret som igangsættere, styreenhed, undervisere og videnspersoner, som de tek-ansvarlige kunne søge råd hos, og meget mere. Sådan bliver det dog ikke ved med at være.

- Min ansættelse udløber om et år. Målet er, at vi skal gøre os selv overflødige. Man skal selv kunne styre det i teams og hos de lokale ledere, selv om der fortsat vil være brug for kontinuerlig support ved bøvl med devices, apps eller anden teknologi.

Model kan bruges alle steder
Det har været en lang proces med masser af bump på vejen, fortæller Per Sundall. Men nu har man fået et system, der virker. Og ikke bare i et bestemt center i Københavns Kommune, hvis man spørger Per Sundall:

- De er forholdsvist velfungerende, dem der bor i CSBB. Men jeg er helt overbevist om, at modellen også kan bruges andre steder. Jeg er selv fra oktober startet deltids med at prøve det af i Arenahuset i København, hvor beboerne har svære handicap.

 

BOKS: Samarbejde mellem socialforvaltningen i Københavns Kommune (SOF) og LEV om fremtidens botilbud

Det var faktisk et samarbejde mellem Københavns Kommune og LEV om at bygge fremtidens botilbud, der førte til tiltaget med at skabe en model for at håndtere teknologi i botilbuddene i CSBB.

LEV/SOF-samarbejdet omfattede oprindelig et byggeprojekt, hvor velfærdsteknologi skulle tænkes ind fra starten. Planen var således at bygge 36 nye boliger til unge med udviklingshandicap. 12 af pladserne skulle (og skal fortsat) ligge på Thomas Laubs Gade på Østerbro, resten i Valby.

De nye botilbud skulle stå færdige i 2018. Og i årene op til var der en omfattende innovationsproces, hvor projektgruppen fandt frem til, hvordan man ønskede at tænke velfærdsteknologi ind helt fra starten.

Sådan er det ikke kommet til at gå. På grund af anlægsstop trak Københavns Kommune i nødbremsen. Men nu er der heldigvis positivt nyt på den front: Det ligger nu fast, at byggeriet på Thomas Laubs Gade skal være færdigt i 2021, og det i Valby i marts 2022.

Men forarbejdet har på ingen måde været spildt. For Per Sundall Pedersen, der er tilknyttet byggeprojektet som projektleder, har efterfølgende arbejdet videre med mange af de tanker, man havde gjort sig i løbet af projektet, som projektleder på teknologiprojektet i CSBB (LEV/SOF).

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 7 2019

Familiekursus for børn med handicap i alderen 3-5 år

Familiekursus for børn med handicap i alderen 3-5 år