Anni_Sørensen_9_web.jpg Foto: Ricky John Malloy 12.10.2020

Erfaret magt: Lys på en blind plet

Velkommen til det nye Lev Magasin. Det gamle Lev Blad har fået en markant visuel opdatering med et helt nyt layout – og så skifter vi fra ’bladet’ til ’magasinet’. Kortere og mere skarpe artikler, tydeligere målgruppefokus og et enklere sprog er nogle af de sigtepunkter, vi har haft. Jeg håber, at du synes om det.

Af Anni Sørensen, landsformand for Lev

Lev Magasinet behandler denne gang en ny forskningsrapport, der beskriver og analyserer mennesker med udviklingshan­dicaps egne erfaringer med at blive udsat for magtanvendelse. Rapporten, der har fået titlen Erfaret magt, er enestående. Der er nemlig aldrig tidligere gennemført forsk­ning, større analyser eller lignende, hvor man gør sig den ulejlighed at spørge de mennesker, som udsættes for magtanvendelse, om deres oplevelse. Det er jo meget tankevækkende i sig selv.

Med de berørte menneskers egne fortællinger får vi tydelige og nuance­rede billeder på, at gentagne magtanvendelser sætter sig varige spor. Det er ubehageligt og voldsomt at blive holdt fast, mens det står på. Men det sætter sig også mere varige spor i den enkeltes integritet og selvopfattelse.

Anvendelse af magt over for sårbare mennesker med handicap er aldrig en nem genvej – og vi må ikke bilde os ind, at det er noget, som hurtigt er overstået og glemt. Alligevel har vi for ganske nylig været vidner til politiske initiativer, der uden tvivl ville resultere i mere magtanvendelse på socialområdet – og svækket forebyggelse.

Det var i 2018, at vi fik kendskab til overvejelserne om ændring af servicelovens magtanvendelsesregler. Linjen var, at det nu skulle være nemmere for personalet i botilbud at foretage indgreb og anvende fysisk magt. Registrering og myndighedskontrol skulle reduceres, og man ville tilmed give mulighed for langt flere tvangsflytninger.

Alle forslagene blev begrundet i omsor­gen for sårbare medborgere. Men alligevel var disse medborgeres eget perspektiv slet ikke tilstede i forarbejdet til forslagene. En tankevækkende blind plet, synes jeg.

Vi endte med ændringer, som var langt mindre vidtgående, end der var lagt op til. Men dog alligevel med udvidelse af mulig­hederne for at anvende magt og foretage indgreb.

Erfaret magt indeholder vigtig viden og indsigt fra mennesker, hvis stemmer hidtil har været fraværende i den offentlige debat. Jeg håber, at alle – både pædagogiske med­arbejdere, ledere, politikere, embedsmænd og pårørende – vil lytte.

Lederen blev bragt i Lev Magasinet nr. 6 2020