Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyheder

Find nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra Lev.

Søger du noget bestemt?

Du kan filtrere din søgning ved enten at indtaste et søgeord i søgefeltet herunder eller filtrere din søgnving ved at klikke i et eller flere af afkrydsningsfelterne for at få vist den type nyhed du leder efter.

Filtreret nyheder

Denne artikel er letlæselig
DEBATINDLÆG

Vi svigter de ikke-digitale

Efter mange år med stadig dårligere, dyrere og mere besværlige løsninger for ikke-digitale borgere er situationen nu kritisk, og det er derfor nødvendigt, at der bliver handlet nu, skriver en række organisationer.

Anni Sørensen, Landsformand for Lev
DEBATINDLÆG

Vacciner skal også afbøde konsekvenser af restriktioner

Mennesker med udviklingshandicap skal prioriteres højere i udrulningen af corona-vaccinen. Nye og alvorlige eksempler viser, at smitten kan sprede sig hurtigt, hvis den kommer inden for i sociale tilbud. Desuden er vaccinen en vej til at få lempet de mange ekstraordinære restriktioner, som beboere i botilbud er underlagt og som har store konsekvenser for den mentale sundhed.

Fra Altinget.dk
DEBATINDLÆG

Mennesker i botilbud har også behov for ledsagelse

Det er nødvendigt med konkrete lovinitiativer, som kan rette op på det omfattende svigt, at mennesker med udviklingshandicap, der bor i botilbud, har langt dårligere mulighed for ledsagelse end andre med handicap, skriver Anni Sørensen.

DEBATINDLÆG

Vi skal også bekymre os om ensomhed efter corona

Mennesker med udviklingshandicap har alt for længe befundet sig i en ensomhedsepidemi. Der bør tænkes i langsigtede løsninger for at komme ensomheden til livs

Fra Kristeligt-Dagblad.dk
DEBATINDLÆG

Coronakrisen har gjort udviklingshandicappede mere ensomme

Ensomheden og fortvivlelsen blandt mennesker med udviklingshandicap er støt voksende som en konsekvens af coronakrisen

DEBATINDLÆG

Grib muligheden for at bekæmpe ulighed i sundhed

Indfør et årligt sundhedstjek for personer med udviklingshandicap. Det forebygger hospitalsbehandlinger og er med andre ord både godt for borgerne og samfundsøkonomien

DEBATINDLÆG

Regeringen skal evaluere konsulenters økonomiske incitament

Når regeringen snart evaluerer handicapområdet, skal der fokuseres mere på bedre kvalitet og økonomisk fordeling. Det vil forhindre økonomiske incitamenter hos konsulenter til at forringe levevilkårene for folk med handicap.

Fra Altinget.dk
DEBATINDLÆG

Sådan kommer vi ensomhed til livs

Politikerne skal stille krav til kulturarrangører om, at det for eksempel kan være muligt at tage en ledsager med uden omkostning, så flere med handicap kan inddrages i fællesskabet, skriver fem organisationer på handicapområdet.

DEBATINDLÆG

Mennesker med handicap har også ret til et rigt liv

I nogle kommuner har der bredt sig den vildfarelse, at mennesker med handicap blot har behov for praktisk bistand og personlig pleje, mens man uden problemer kan beskære aktiviteter og beskæftigelse, skriver Tina Nør Langager og Anni Sørensen.