Fortolkningsrum.png 11.05.2017

Oswald blev meget brat voksen

For ikke så længe siden behandlede Gribskov Kommune en af sine helt ungeborgere meget lidt pænt. Sagen endte dog lykkeligvis med, at et administrativt håndklæde blev strikket sammen i et såkaldt ’fortolkningsrum’ og kastet i ringen

Af Lars Ege

Det var en stor dreng, der fyldte 18 år og fik rare fødselsdagsgaver. Men ikke udelukkende. For den i lovens forstand nybagte unge mand, Oswald, fik i anledning af den store dag også en gave af kommunen, som han blev ret ked af – og bestemt heller ikke havde ønsket sig.

Oswald, der har Downs syndrom, fik at vide, at han ikke måtte færdiggøre det sidste halve år på sin specialskole, Skolen ved Skoven. Det ville han ellers gerne, for han var glad for skolen og for sine kammerater. Og en del af dem ville han muligvis kunne følges med efter sommerferien på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), hvis han blev og gjorde sit skolearbejde færdigt. Men kommunen havde noget andet i tankerne på Oswalds vegne. Den syntes nok, at den var bedst til at bedømme, hvad der var til gavn for Oswald - eller hvem det nu var til gavn for.

Hans forældre insisterede på, at han skulle fortsætte på Skolen ved Skoven, men kommunen gav dem (ifølge TV2 Lorry) den klare besked, at hvis de ikke ville acceptere det forslag, som kommunen fandt for godt, kunne Oswald bare gå derhjemme. Det gjorde Oswald så i trist humør i henved et par måneder.

Men det begyndte så småt at trække op til uvejr med først undren og siden kraftig kritik af kommunens beslutning fra lokal- og regionalpresse, lokalpolitikere, borgere og LEVs landsformand. Sidstnævnte gjorde ifølge TV2 Lorry opmærksom på den ikke uvæsentlige detalje, at landets love faktisk giver Oswald ret til selv at bestemme, om han vil køre sit skoleår til ende sammen med kammeraterne eller ej.

Kommunens administration endte med at gi’ sig, hvilket blandt andre et medlem af social- og sundhedsudvalget samt formanden for kommunens børneudvalg var tilfredse med. De havde ifølge den lokale avis sn.dk gjort klart for administrationen, at de var kede af dens oprindelige beslutning, og at man som valgt af borgerne skal servicere dem og ikke kommunens administration. Ikke mindst når borgeren har loven i ryggen. Administrationens begrundelse for tilbagetoget blev formuleret af direktøren for Børn og Unge i en pressemeddelelse til TV2 Lorry:

”Vi vurderer, at det er den mest hensigtsmæssige løsning at give Oswald kontinuitet på den korte bane, så vi kan få lagt en langsigtet plan for ham.

Reglerne efterlader et fortolkningsrum, og her har vi valgt at tolke dem, så vi kan finde en smidig løsning på det dilemma, som familien og Oswald er i.”

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 3, 2017

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap