2018_8_Landsmøde_pil_web.jpg 06.12.2018

Et LEV i bevægelse: Men i hvilken retning skal LEV bevæge sig?

Ved LEV-landsmødet for nylig fyldte debatten og diskussionen om, hvordan LEV skal udvikle sig som organisation, en væsentlig del af landsmødets program. Men hvilken retning skal LEV bevæge sig i? Det spurgte vi to kredsfolk med hvert sit erfaringsgrundlag i LEV om.

Af Clavs Sylvest, kommunikationsmedarbejder i LEV

Et LEV i bevægelse – sådan lød overskriften til LEVs landsmøde, der blev afholdt i Nyborg for nylig. En stor del af landsmødet handlede om at få deltagernes holdninger til, hvordan LEV skal udvikle sig som organisation. Og det var et emne, der i den grad fik sat gang i deltagenernes diskussionslyst og debativer.

En af dem, der deltog ved landsmødet, var kredsformand i Esbjerg/Fanø, Dorte Højriis Thomsen, der har været kredsformand i seks år og samtidig også sidder i LEVs hovedbestyrelse. Hun er stærk fortaler for, at der sker en fornyelse af LEV på flere fronter:

- Jeg mener ikke, at LEV er klædt godt nok på til fremtiden. For det første mener jeg, at organisationen er for tung og bureaukratisk. Der er simpelthen brug for en lettere organisatorisk struktur i LEV. En anden stor udfordring for LEV er, at organisationen i dag i høj grad er båret af ’de grå kræfter’. Vi er ganske enkelt nødt til at tiltrække yngre medlemmer til LEV. Her tænker jeg primært på børnefamilierne. Det skal vi gøre ved at gøre os mere synlige og mere attraktive for dem, pointerer Dorte Højriis Thomsen.

Brug for at blive slanket
Et af de mest erfarne kredsfolk i LEV er Ejvind Wilms. Han har siddet i LEVs politiske ledelse i mange år. I dag sidder han som bestyrelsesmedlem i Frederiksbergkredsen og har samtidig også en plads i LEVs hovedbestyrelse. Ejvind Wilms mener også, at der er et behov for en modernisering af LEV.

- Der er sket meget, siden vi begyndte vores arbejde i LEV. Dengang vi startede, var der overhovedet ingen rettigheder for mennesker med udviklingshæmning. Det er der heldigvis kommet, og der er i dag en helt anden holdning til vores målgruppe. Men det er klart, at vi jo skal følge med tiden og hele tiden udvikle organisationen. Det mener jeg også, der er et behov for at gøre nu. For eksempel mener jeg, at vi skal have slanket den landspolitiske ledelse i LEV. Samtidig skal vi også have kigget på, om der skal ændres på den lokale struktur med kommunekredsene. Som det er i dag, fungerer nogle kredse bedre end andre. Det tror jeg mest af alt handler om, at der er nogle kredse, der ganske enkelt ikke har tid og overskud til at løfte kredsarbejdet. Og de skal have noget mere hjælp, påpeger Ejvind Wilms.

LEV skal blive mere lækker
Både Ejvind Wilms og Dorte Højriis Thomsen er enige om, at en af LEVs helt klare udfordringer er at tiltrække nye grupper af medlemmer til LEV. En af måderne at gøre det på er at blive skarpere på, hvem LEV er og hvad organisationen kan tilbyde, mener Dorte Højriis Thomsen.

- Jeg synes, LEV forekommer lidt slidt i det og er udfordret på sin vanetænkning. Jeg mener, vi skal blive bedre til at komme ud over rampen og blive dygtigere til at fortælle, hvem LEV er, og hvad organisationen kan. Det kræver blandt andet en stærk ny grundfortælling og måske også, at vi på en eller anden måde får moderniseret organisationens navn og visuelle udtryk. Det er i hvert fald vigtigt, at vi gør organisationen mere synlig på de medieplatforme, som potentielle nye medlemmer bruger. For at sige det lidt populært, så skal LEV støves af og gøres mere lækker og moderne. Det er den eneste måde at tiltrække nye medlemmer på.

Den holdning deler Ejvind Wilms.

- Den største udfordring for LEV er at få fat i flere grupper af medlemmer. Som det er nu, er der mange, der søger hen imod de enkelte diagnoseforeninger. Vi skal prøve at gøre os mere attraktive, så de også ønsker at blive medlemmer her i LEV. Man kan jo sagtens være medlem flere steder. Det skal vi blandt andet gøre ved at understøtte de lokale kredse og lave flere fælles aktiviteter og arrangementer i tæt samarbejde med diagnoseforeningerne. Og så er det vigtigt, at LEV bliver bedre til at kunne kommunikere med de unge forældre, dér hvor de er. Og det foregår i dag jo i høj grad på de sociale medier.

OKUP klæder LEV på til fremtiden
Den moderniseringsproces af Landsforeningen LEV, der er blevet døbt OKUP (Organisations- og Kommunikations- UdviklingsProces), har givet anledningtil mange refleksioner, idéer og holdninger til, hvilken retning LEV skal bevæge sig i. Den bevægelse kan munde ud i flere forskellige resultater. Måske får LEV et ny navn eller et nyt logo. En ny grundfortælling. En ny demokratisk struktur og organisering. Alle bolde er i luften, og det er endnu uvist, hvordan de lander. Og det er en rigtig positiv og vigtig proces, pointerer Dorte Højriis Thomsen:

- Det er rigtig positivt, at vi med OKUP har sat gang i den moderniseringsproces, som LEV har brug for. Min forventning og forhåbning er, at OKUP vil bidrage til, at LEV bliver bedre klædt på til de fremtidige udfordringer.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 8 2018

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap