Anni_Sørensen_3_HIGH.jpg Foto: Ricky John Molloy 19.12.2018

Landsformand: Ny redegørelse indikerer store socialpolitiske udfordringer forude

Årets socialpolitiske redegørelse er netop blevet offentliggjort af Socialministeriet. Landsformand i LEV, Anni Sørensen, mener, at redegørelsen indikerer nogle bekymrende tendenser.

I den socialpolitiske redegørelse, som man kan kalde en slags årlig statusrapport i det socialpolitiske landskab, kan man blandt andet læse, at de afsatte ressourcer til voksne borgere med handicap siden 2012 er faldet med cirka 2 milliarder kroner. Faldet skal ses i lyset af, at antallet af handicappede borgere med behov for hjælp har været kraftigt stigende i de senere år. Det betyder samlet set, at den enkelte borger med handicap dermed modtager en ringere hjælp.

Landsformand Anni Sørensen mener, at dette er dybt bekymrende:

- Det her er reelt en dokumentation for store nedskæringer på handicapområdet. Det er jo ikke ligefrem styrket kernevelfærd, som regeringen ellers taler med så store ord om i øjeblikket. Samtidig er det bekymrende, at udviklingen med at få mennesker med handicap i beskæftigelse eller i uddannelse er stagneret. Jeg håber, regeringen er ligeså bekymret for denne kedelige tendens, som vi er her i LEV, siger Anni Sørensen.

Et større indsats for at skabe inklusion i samfundet
Det fremgår også af redegørelsen, at andelen af voksne med handicap, som er i enten i uddannelsesforløb og beskæftigelse, er den samme som sidste år. Ifølge Anni Sørensen er det en indikator for, at der er brug for en langstrakt politisk indsats for at opnå en større inklusion for mennesker med udviklingshæmning i samfundet.

 - Det er rart, at der er kommet et større politisk fokus på mennesker med udviklingshæmnings deltagelse i samfundslivet. Men tallene viser også, at der ikke er tale om en problemstilling, som løses over natten. Derfor er det vigtigt, at regeringen tager disse bekymrende tal til efterretning og arbejder for, at der sker forbedringer på området, så vi ikke ser den samme tendens ved næste års socialpolitiske redegørelse – vi vil meget gerne i LEV byde ind med vores viden og indsigt til at skabe forandringer på disse områder, pointerer Anni Sørensen.

Unge med handicap på kontanthjælp
I redegørelsen fra Socialministeriet fremgår også en række tal, der viser sammenhængen mellem handicap og nedsatte psykiske funktionsevner og så forsørgelse på kontanthjælp. Når det gælder unge med eksempelvis ADHD eller forskellige former for psykiske lidelser som angst og skizofreni, så lever mellem 30-45 procent af unge mellem 18-29 år på kontanthjælp. Så højt er tallet ikke for unge med udviklingshæmning, hvor cirka 12 procent har kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag. Selvom tallet er lavere end de øvrige, så burde der sættes ind politisk her for at få andelen endnu længere ned, pointerer Anni Sørensen.

- Tallene viser, at unge med handicap og altså også unge i LEVs målgruppe er havnet i en klemme i beskæftigelses- og kontanthjælpssystemet. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse til borgere, der er i en særlig svær social situation, og uanset om procentsatsen er 12, 30 eller 45 %, så må det må jo aldrig være sådan, at det er handicappet – som disse taler antyder – der er baggrunden, udtaler Anni Sørensen.