FM9.JPG (2) 22.06.2018

LEV på Folkemøde 2018

Landsforeningen LEV var i år igen til stede på Folkemødet på Bornholm, hvor vi både arrangerede og deltog i debatter om levevilkårene for mennesker med udviklingshæmning

Tonen var ligefrem, og emnerne var mange i debatterne på dette års Folkemødet på Bornholm. Med udgangspunkt i vilkårene for mennesker med udviklingshæmning deltog LEV i en bred vifte af debatter om sundhed, arbejdsmarked, STU, ungdomsliv, bosteder og velfærdsteknologi.

Sundhed er altid et emne, der fylder meget på Folkemødet og således også i år. LEVs landsformand Anni Sørensen deltog i hele to debatter om emnet med vægten lagt på den ulighed, som eksisterer, når det gælder mennesker med udviklingshæmning. Blandt løsninger blev der i en fælles debat, som LEV havde arrangeret med Muskelsvindfonden, SIND og DH, peget på obligatoriske sundhedstjek for mennesker med udviklingshæmning og sindslidelse. Forslaget mødte bred en opbakning fra Liselotte Blixt, sundhedspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen og Sofie Hæstorp, Regionsformand i region Hovedstaden og formand for regionernes Psykiatri- og Socialudvalg. Det var meget opløftende, og her er bestemt noget at arbejde videre med.

LEVs næstformand Ib Poulsen deltog blandt andre også i en debat om velfærdsteknologi arrangeret af LOS – De private sociale tilbud. Velfærdsteknologi er et emne fyldt af dilemmaer, fordi det på en og samme tid rummer muligheder, men også potentielle udfordringer for LEVs målgruppe. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der driver den velfærdsteknologiske udfordring: Ønsket at rationalisere drift eller at give mennesker nye muligheder for at blive selvhjulpne.

Samarbejde med Ligeværd

Som noget nyt i år havde LEV indgået et samarbejde med Ligeværd (hvis du ikke kender dem, så læs mere her) i år, som i mange år har haft et telt på Folkemødet. I år var der indgået en aftale om, at LEV og Ligeværd delte teltet om lørdagen, hvor der var arrangeret et fælles program. Dagen bød på en præsentation af KLAPjob, hvor Benny kom og fortalte om sit job i Café Baltic i Rønne. Herudover havde vi også en interessant debat med politikerne Jan Johansen og Torsten Gejl fra henholdsvis Socialdemokratiet og Alternativet samt Gitte Hagelskær Svart fra Bornholms Regions Kommune om beskæftigelsessituationen for unge med udviklingshæmning. Debatten tog udgangspunkt i de massive udfordringer, som STU-eleverne (ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov) når de efter deres uddannelse havner i jobcentret i forløb, der hverken bringer dem tættere på arbejdsmarkedet eller en anstændig forsørgelse. LEV præsenterede en ny model for området, der blev debatteret ivrigt.

LEV Bornholm

Dagens højdepunkt var dog uden tvivl, da LEV Bornholm i samarbejde med Sandemandsgården fremviste arbejde på et lokalt 103 tilbud (beskyttet beskæftigelse). Det har man gjort ved at flytte produktionen fra Rønne op til Folkemødet i Allinge til fremvisning for de interesserede folkemøde-deltagere. Arrangementet var uden sammenligning vores mest besøgte.