stemmeboks.jpg Foto: Colourbox 13.11.2018

Ny værgemålslov - vigtigt med hjælp til 'nye' vælgere

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) meddelte i midten af oktober, at værgemålsloven skal ændres, så mennesker, der har et såkaldt § 6-værgemål, sikres stemmeret til Folketinget. Det har de cirka 2000 mennesker, det berører, nemlig ikke i dag. LEV har netop sendt høringssvar til lovforslaget om lovændringen.

For LEV er det en stor sejr efter en lang kamp, at stort set alle mennesker nu sikres den demokratiske ret, det er at kunne sætte sit kryds i forbindelse med folketingsvalg.

Derfor er der også ros fra LEV i høringssvaret til de partier, der står bag regeringens forslag – hvoraf flere i lang tid har stået fast på, at alle mennesker har ret til at deltage i demokratiet.

Hjælp og støtte til de 2000 borgere
Det pointeres i LEVs høringssvar, at det er helt afgørende, at de cirka 2000 borgere, der i øjeblikket er omfattet af et § 6-værgemål – og som derfor vil få direkte gavn af lovændringen – får den fornødne hjælp og støtte til at sætte dem i stand til at bede Statsforvaltningen om en ændring af deres eksisterende værgemål til en ordning med delvis frakendelse af den retlige handleevne. For det sker nemlig ikke automatisk, man skal bede om ændringen.

LEV foreslår derfor, at der sker en:

- Direkte henvendelse til alle personer med et § 6-værgemål samt deres værger med oplysning om de ændrede regler. Informationen bør være enkel og handlingsanvisende. Desuden ønsker LEV en:

- Opfordring til værgerne om at tage kontakt til den eller de personer, som de er værger for med henblik på at undersøge, om den pågældende ønsker at anmode om en ændring. Det er i den forbindelse vigtigt, at værgerne er opmærksomme på behovet for eksempelvis særlig kommunikationsunderstøttelse hos de pågældende borgere.

Sagens gang
Ændringen af værgemålsloven skal nu behandles i Folketinget. Der er på forhånd flertal for en lovændring, men om det når at blive vedtaget inden næste folketingsvalg, og de 2000 berørte borgere dermed får mulighed for at deltage i selve valghandlingen, afhænger både af sagens gang i Folketinget. Men også af, hvornår statsminister Lars Løkke Rasmussen beslutter at udskrive valg. Dette skal dog senest finde sted i juni næste år.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap