rinaronjakari2.jpg 14.05.2019

EP19 - Tre spørgsmål til Rina Ronja Kari

Valget til Europa-Parlamentet handler også om forholdene for mennesker med udviklingshæmning. I slutningen af maj er der Europa- Parlamentsvalg i alle EU’s medlemslande. I Danmark skal vi vælge 14 nye medlemmer til Europa-Parlamentet.

Vi har stillet de ti danske spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget tre spørgsmål relateret til mennesker med udviklingshæmning/handicap. Otte har svaret – Morten Løkkegaard (V) og Peter Kofod Poulsen (DF) har ikke reageret.

De tre spørgsmål:
1) Hvad betyder EU for mennesker med udviklingshæmning (i Danmark, men også i andre lande med en anden historisk tilgang til mennesker med handicap)?

2) I EU’s handicapstrategi for 2010-2020 fremgår det, at kommissionen blandt andet vil arbejde for mindre institutionalisering og mere lokalt baseret hjælp og støtte til mennesker med handicap. Hvad vil du gøre for at støtte denne udvikling i blandt andet Danmark i de kommende fem år?

3) Er der andre områder, hvorpå du vil arbejde for og støtte mennesker med udviklingshæmning?

Læs Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsens svar:
1. EU har på nogle punkter betydet gode ting for mennesker med udviklingshæmning. Eksempelvis i form af EU's handicapstrategi, der indeholder flere gode målsætninger. Desværre oplever mange også, at EU's dominerende fokus på økonomisk vækst og privatisering virker ekskluderende og rammer mennesker med handicap, deriblandt også mennesker med udviklingshæmning, hårdt. I den frie konkurrences ånd er det den stærke, der sejrer og vinder hele præmien. Fra samtaler med den europæiske handicaporganisation European Disability Forum (EDF) ved vi, at mennesker med handicap og særligt unge har svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Det er ikke godt nok!

2. Ideen med mindre institutionalisering er den helt rigtige vej at gå. For mig at se handler det om at skabe et samfund, der er rummeligt og inkluderende også overfor medmennesker med handicap. For at det kan lade sig gøre, har vi brug for et samfund, der opgør værdi som andet end kroner og øre, eller euro og cent for den sags skyld. Hver gang jeg får ordet i debatten, vil jeg tale for det nære over det fjerne og det rummelige over det ensartede, sådan vil jeg påvirke debatten i Danmark.

3. Fra min plads i beskæftigelsesudvalget i EU-Parlamentet vil jeg arbejde hårdt for rummelige arbejdsmarkeder. Danmark skal have muligheden for at gå forrest og længst, når det gælder et inklusivt arbejdsmarked, fordi alle kan bidrage med noget. Det er virkelig noget, jeg brænder for.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne