Søren Steffensen_Cykling uden alder.JPG 08.10.2019

Inspiration til "det gode liv"

Besparelser og trange tider var for en stund skubbet i baggrunden, da LEV holdt konference om, hvordan man kan fremme det aktive og sunde liv for mennesker med udviklingshandicap.

Det var der heldigvis rigtig mange gode bud på. På konferencen, der blev afholdt i Marketenderiet i Valby, kunne deltagerne høre om otte tiltag, aktiviteter og projekter. Og ikke mindst nye måder at tænke relationer på.

Omdrejningspunktet for en del af indlæggene var tiltag, der giver mennesker med omfattende udviklingshandicap flere relationer til mennesker, som ikke er pædagoger eller andre ansatte på bostederne.

Brug af frivillige
Undersøgelser har tidligere vist, at ensomhed hos mennesker med udviklingshandicap er udbredt - og ligger klart over, hvad andre oplever. Det begrænsede netværk hos en del af beboerne har blandt andet fået bostedet Skansebakken ved Vejle til at invitere det omgivende samfund ind på tilbuddet. I starten var det svært for en del af det pædagogiske personale at acceptere det, for var det nu en trussel mod deres arbejde og faglighed. Det var det selvfølgelig ikke, og projektet Design af relationer er nu blevet en naturlig hverdag på bostedet.

Inddragelse af frivillige til at skabe liv og aktiviteter er en kerne i mange udviklingstiltag. For eksempel i LEVs eget projekt, LEV-Venner, men også i Cykling Uden Alder, der har været med til at åbne plejehjem op for brug af frivillige, som kommer og cykler med ældre, der har lyst til at få lidt vind i håret. Søren Steffensen fra Cykling Uden Alder fortalte, at der er rigtig mange, der gerne vil arbejde frivilligt, men man skal være klar over, at frivillige skal have frihed. Ellers fungerer det ikke i længden.

Drop teknologi-forskrækkelsen
Brug af digitale hjælpemidler kan også være en oplagt måde at skabe kontakter mellem personer med udviklingshandicap og andre. For relationer kan også leve og udfolde sig virtuelt. Det fortalte Michael Hjort-Pedersen fra Kommunikationscenteret i Hillerød om. En helt afgørende faktor for at få det til at fungere er, at personalet kan hjælpe og være med til at skabe så mange kontakter som muligt.

Ofte er det helt gængse teknologier som Skype og Facebook, der skal bruges. Og det er helt basale behov, de kan være med til at udfylde. Som en mor sagde i en video under Michael Hjorts oplæg, så er det at have relationer og kommunikere med dem "lige så vigtigt, som at lære at tage tøj af".

Alle otte oplæg var fyldt med inspiration til videre refleksion hos de 80 deltagere. LEVs formand, Anni Sørensen, sluttede dagen af med disse ord:

- Det har været en dag med fokus på alt det spændende, der sker derude - nogle gange lidt på trods. Tænk over det, I har hørt - og lad de gode historier sprede sig.