Kontant1.jpg Foto: Anita Graversen 11.12.2020

Digitaliseringens markante slagside

Det hægter ikke-digitale mennesker af, når mere og mere digitaliseres. Samtidig benytter flere og flere de digitale løsninger, og det lytter de til i Arriva og Arbejdernes Landsbank.

Af Martin Hungeberg, freelancejournalist

Alle vegne er det tydeligt, at digitaliseringen buldrer derud­af, som et løbsk tog, der umid­delbart ikke kan standses. En stor del af befolknin­gen lader sig gerne føre med, fordi det blot er nye trin til en naturlig udvikling eller måske en opdatering på mobiltelefonen. Men der findes en gruppe af mennesker med udviklingshandicap, som har været vant til at klare sig selv på blandt andet det økonomiske områ­de, der med afviklingen af det analoge mister selvstændighed.

Problemet opstår eksempelvis ved, at muligheden for at betale kontant flere og flere steder forsvinder. I dag er mange brancher dog underlagt kontantreglen (betalingslovens § 81, red.), som indebærer, at betalingsmodtagere i tidsrummet fra kl. 6:00 til kl. 22:00 skal tage imod kontanter, hvis de også modtager betaling med for ek­sempel betalingskort og mobile betalings-løsninger. Reglen gælder også dem, men de lukker bare de bemandede salgsteder. Hos trafikselskabet Arriva lukker de nu fem bemandede billetkontorer i Viborg, Skive, Silkeborg, Skjern og Thisted. Mennesker med udviklingshandicap, som er ikke-di­gitale, kunne før købe en billet eller tanke op på deres rejsekort med kontanter i de betjente billetsalg, men det er altså slut nu.

Udviklingen går mod mere digitalisering
Hos Arriva fokuserer de på den digitale udvikling og tendensen fra deres samlede kundegruppe:

”Vi ved godt, at der er kunder, der fore­trækker at købe deres billet via et betjent salgssted – det har vi stor forståelse for. Vi kan dog se på udviklingen, at flere og flere benytter sig af digitale salgskanaler. Langt de fleste kunder i dag bruger digitale platforme til at købe billetter, så de kan købe billetterne, hvor de vil, og hvornår de vil. Den udvikling ser vi også hos Arrivas kunder. Vi har i den forbindelse oplevet, at de betjente billetsalg bliver benyttet min­dre og mindre. Når vi lukker dem, er det derfor en konsekvens af, at udviklingen går mod mere digitalisering,” fortæller Therese Christensen, der er Head of Commercials and Planning hos Arriva.

Det er ikke kun hos Arriva, at kontanter­ne forsvinder. Hos trafikselskabet Movia er der lige nu lukket for kontant betaling til flexture på grund af corona. På deres hjem­meside fortæller de, at man skal oprette en digital profil i stedet, hvor man skal bruge NemID. Movia opfordrer til, at man kan få en pårørende til at hjælpe, hvis man har svært ved at tilgå det selv. Hvorvidt man kan betale med kontanter igen efter pande­mien, meldes der ikke noget om.

Nødsaget til at bruge automater
Et andet benspænd finder man, hvis man ikke er i stand til at betjene en bankauto­mat og hæve kontanter fra sin konto, hvilket er virkeligheden for en del menne­sker med udviklingshandicap. Arbejdernes Landsbank, som er én af de største banker herhjemme med 70 filialer, har nu valgt helt at lukke for kasseekspedition. Det betyder for ikke-digitale mennesker med udviklingshandicap, at de er nødsaget til at bruge bankautomaterne.

”Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe alle, der har behov for det, med at benytte vores automater til blandt andet hævning af kontanter eller andet, således at generne bliver mindst mulige. Beslutningen er truf­fet, fordi vi gennem flere år har kunne se, at færre og færre benytter sig af kasserne,” kommenterer Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

Med hjælp mener Peter Froulund, at man kan bede de ansatte i en filial om hjælp til bankautomaterne. Problemet bliver nødvendigvis ikke løst af den grund, hvis man spørger Svend Børge M. Nielsen, der selv har et udviklingshandicap og ikke har mulighed for at tillære sig digitale eller tekniske færdigheder.

”Bankautomaterne er ret svære at have med at gøre. Hvis man spørger én fra ban­ken om hjælp til det, så skal vi stadig huske en kode, for ellers kan vi ikke komme ind på kontoen. Før i tiden var det nok bare at gå op til kassen og bede om penge, så det gør det meget besværligt for os,” fortæller Svend Børge M. Nielsen.

 

Let læst

Kontanterne forsvinder stille og roligt. Det er et stort problem for mange ældre og da ikke mindst mange med udviklingshandicap. Det er både svært at hæve kontanter og at få lov at bruge dem. Trafikselskabet Arriva har således lukket mange af deres salgssteder.

Artiklen blev bragt i Lev Magasinet nr. 8 2020