11.12.2020

Levs ønsker til digital inklusion

Som i resten af befolkningen er der mennesker med udviklingshandicap, der har meget svært ved at blive digitale. Disse borgere vil altid have brug for hjælp til digitalisering eller alternativer til digitalisering.

Men der er også en del, der aldrig bliver digitale. Disse borgere vil altid have brug for enten ikke-digitale løsninger eller for hjælp, og derfor skal det være lettere at hjælpe digitalt.

Lev arbejder for:
- at digitaliseringen lever op til gældende standarder for tilgængelighed, for eksempel EU’s tilgængelighedsdirektiv/Lov om webtilgængelighed
- at borgere får adgang til relevante it-hjælpemidler/understøttende programmer samt den relevante støtte og undervisning i at bruge dem
- et godt alternativ for ikke-digitale, der selv kan – bare ikke digitalt
- at gøre det lettere for støttepersoner at hjælpe ikke-digitale borgere via de digitale løsninger
- at sikre, at ingen bliver ringere stillet/mere afhængige af hjælp på grund af digitale løsninger
- at sikre, at ingen bliver nødsaget til at få en værge som konsekvens af digitaliseringen.

Artiklen blev bragt i Lev Magasinet nr. 8 2020