Christiansborg.jpg Presselogen set nede fra folketingssalen - Fotograf Christoffer Regild 26.11.2020

Politisk fokus på pårørende til mennesker med handicap

Tirsdag blev der opnået enighed i Folketinget om Reserven på socialområdet. Reserven er afløseren for den gamle Satspulje. Og blandt de mange initiativer, der får glæde af de 760 millioner kroner, er der flere, der er rettet mod pårørende til mennesker med handicap.

Pårørendekonsulenter på handicapområdet
Dette initiativ fokuserer på de pårørende, ”der oplever at hverdagen er svær at overskue, og at det kan være svært at navigere i det offentlige system, som skal hjælpe dem”. Samtidig kan det være vanskeligt at få rådgivning. Handicaporganisationer kan nu søge en pulje på i alt 19,1 million kroner til aktiviteter, som har til formål at yde vejledning, støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med handicap, blandt andet i forbindelse med overgangen fra ung til voksen. Der afsættes endvidere midler til, at Socialstyrelsen kan gennemføre en erfaringsopsamling på de projekter, som får støtte fra puljen. Der afsættes i alt 20,6 millioner kroner til initiativet i perioden 2021-2024.

Hjælp til søskende til børn med handicap
Et andet initiativ, der nu får støtte fra Reserven, er en styrkelse af indsatsen over for søskende til børn med handicap.

Det er en gruppe, der kan have store udfordringer med at klare dagligdagen og livet med deres jævnaldrende. Men der mangler relevante tilbud, der sætter fokus på de udfordringer. Partierne er derfor blevet enige om at afsætte 10,4 millioner kroner til gruppebaserede søskendeindsatser, som ”skal støtte op om børnene og klæde forældrene bedre på til at støtte op om dem.” Kommuner kan søge om støtte til lokale initiativer.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger om aftalen:

”Det kan være en stor belastning for hele familien, hvis et barn eller en søskende har særlige behov. Vi vil sikre hjælp til pårørende til mennesker med handicap, så de selv kan klare hverdagen og samtidig støtte deres pårørende med særlige behov. Jeg er glad for, at vi nu sætter målrettet ind med forløb og konsulenter, der kan støtte trængte familier.”

Resten af Reserven
Udover de nævnte initiativer, så modtager følgende initiativer på handicapområdet også midler fra Reserven:

  • Videreførelse af indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og boformer for hjemløse
  • Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap
  • Forbedret ledelsestilsyn på handicapområdet
  • Finansiering af evalueringen af det specialiserede socialområde


Størstedelen af Reserven går til socialområdet, ud over ovennævnte drejer det sig blandt andet om støtte til plejefamilier, udsatte børn, og så skal der i de kommende år desuden udarbejdes en strategi for samarbejdet med civilsamfundet, blandt andet med fokus på at bekæmpe ensomhed.