Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Stærk økonomichef til Lev

Lev søger en Økonomichef til at lede foreningens mangefacetterede indsatser og sikre økonomistyring, der understøtter både Levs lokale kredse, en national og international ekstern finansieret projektøkonomi, ejendomsdrift og udlejning, et forsikringsagentur og diverse indsamlingsaktiviteter mm.

Om jobbet

Som leder af Økonomiafdelingen bliver du en del af chefgruppen og kommer til at spille en nøglerolle i Lev.

Du får det overordnede ansvar for Levs økonomi og skal sikre, at organisationspolitiske organer og den øverste ledelse får tilvejebragt relevant økonomisk data, så de kan træffe beslutninger med det formål at skabe en økonomisk stærk organisation. Dine ansvarsområder inkluderer:

 • Det overordnede ansvar for Levs økonomiafdeling, der ud over den daglige økonomistyring inkluderer løn- og kontraktstyring samt ejendomsadministration (inkluderer både egne ejendomme og ren administrationsydelse)
 • Personaleledelse af økonomiafdelingens medarbejdere
 • Sætte den strategiske retning for Levs økonomi, så den bidrager til et budget i balance samt fremdrift og resultater
 • Udarbejdelse af budgetter og prognoser, herunder likviditetsstyring, samt løbende opfølgning på disse
 • Udarbejdelse af årsrapporter og underliggende projektregnskaber
 • Optimere og sikre effektiv økonomistyring og periodiske rapporteringer til alle projektansvarlige
 • Understøttelse af ERP-proces mhp. effektiv IT-understøttelse af økonomiområdet
 • Understøtte udviklingen af en stærk governancekultur på økonomi- og løn & ansættelsesområdet (inkl. udvikling af relevante politikker og vejledninger)
 • Sikre og udvikle effektive og smidige arbejdsprocesser for alle områder i afdelingen
 • Udarbejdelse og økonomisk sparringspartner af diverse forretningscases og strategioplæg
 • Strategisk sparringspartner for Økonomi- og Ejendomsudvalget

Om dig

Du evner både at være ”spillende træner” og hjælpe med afdelingens konkrete opgaveløsning og samtidig løfte dig op strategisk og rådgive om optimeringspotentialer i arbejdsprocesser og styrkelse af Levs økonomi. 

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har en relevant uddannelse og erfaring indenfor økonomi, regnskab og projektstyring
 • Har ledelseserfaring og står for en tillidsbaseret ledelsestilgang med fokus inddragelse og uddelegering af ansvar
 • Har erfaring med opbygning af et solidt ERP-system og er dygtig til at håndtere IT-systemer til understøttelse af økonomiområdet
 • Er struktureret og dygtig til at udvikle og vedligeholde effektive og agile arbejdsprocesser
 • Har gode kommunikationskompetencer og kan kommunikere økonomisk data til andre faggrupper samt de politiske organer både skriftligt og visuelt
 • Er en udpræget holdspiller med gode samarbejdsevner og et fokus på, at vi kun kan lykkes i fællesskab.

Organisation

Som Levs økonomichef refererer du til foreningens administrerende direktør, indgår i Levs chefgruppe og leder vores økonomiafdeling.

Arbejdsstedet er Levs sekretariat på Thistedgade 10, 1 TV, 2630, Taastrup. Vi tilbyder en arbejds­plads med et stort fagligt og socialt engagement. Vi er ca. 45 gode kolleger. Du skal føre dia­log med kommuner og Levs kredse, hvilket giver nogen rejseaktivitet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejds­tiden er 37 timer om ugen inkl. frokost. Vi har flekstid, sund­hedsforsikring, ulykkesforsikring, feriefridage mm.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos administrerende direktør Marie Louise Johannessen, mail: mlj@lev.dk og tlf. 23 44 37 96. Ansøgningsfristen er 14. april 2024 og samtaler forventes gennemført d. 17. og 23. april.

Send venligst din ansøgning til job@lev.dk . Skriv venligst "Økonomichef" i emnefelt.

Landsforeningen Lev er en medlemsforening, der arbejder for en stadig forbedring af livsvilkårene for men­nesker med udvik­lings­hæmning og deres pårørende. Lev omfatter ca. 8.000 medlemmer, herunder i de 16 tilsluttede fore­ninger. Lev har lokale kredse i størstedelen af landets kommuner og er repræsenteret i ca. 2/3 af de kom­mu­nale handicap­råd. Lev er en NGO og vores værdigrundlag hviler på FNs Handicapkonvention. Lev er medlem af para­ply­orga­nisationen Danske Handi­cap­organisa­tio­ner, og vi sam­arbejder med en række organisationer i og uden for paraplyen.