Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyt folketing – ny retning på handicapområdet

Folketingsvalget er overstået, og resultatet tyder på, at vi får en ny socialdemokratisk regering med Mette Frederiksen i spidsen. Socialdemokraterne kom selv med et handicapudspil i løbet af valgkampen, og det samme gjorde to af de partier, som skal levere mandater til en S-ledet regering, nemlig SF og Enhedslisten. LEVs landsformand ser frem til et regeringsgrundlag, der prioriterer handicapområdet – og frem for alt til konkrete initiativer.

NYHED

Spillet om dannelsen af en ny regering er i gang. Det meste peger i retning af en socialdemokratisk regering med Mette Frederiksen som statsminister, men de kommende forhandlinger på tværs af partierne må vise, hvor det hele lander.

Uanset hvordan en ny regering ender med at se ud, så glæder LEVs landsformand, Anni Sørensen, sig over, at der er tre partier, som i løbet af valgkampen er kommet med udspil på handicapområdet – og at disse partier alle ser ud til at få væsentlig indflydelse på en ny regerings politik.

- Handicapområdet kom trods alt på dagsordenen i valgkampen. Måske ikke så meget som vi kunne ønske os, men indsatsen fra mange organisationer og bevægelser før og under valgkampen havde en effekt. Det var med til at sikre, at der var partier i valgkampen, som spillede ud med konkrete forbedringer på handicapområdet, siger LEVs landsformand Anni Sørensen.

Alle tre politiske handicapudspil har positive perspektiver. Socialdemokraternes har blandt andet fokus på styrkelse af det specialiserede socialområde, sundhedstjek og bedre vilkår for familier med handicap. Enhedslistens udspil har et vigtigt fokus på styrkelse af retssikkerheden for mennesker med handicap – ikke mindst for dem, som aldrig klager. Endelig satte SF’s udspil blandt andet fokus på at forhindre ’tvangsinstitutionalisering’ af hjemmeboende unge med handicap (mulighed for overvågning i en BPA §95) samt forbedring af mulighederne for førtidspension.

Anni Sørensen forventer, at partiernes udspil bliver til tydelige aftryk på en ny regerings politik.

- Jeg regner selvfølgelig med, at de lidt overordnede handicapudspil nu bliver til konkrete elementer i en forhandling om grundlaget for en ny regering. Vi har i den grad behov for konkret handling, der kan gøre op med en længere årrække med vedvarende forringelser for børn unge og voksne med udviklingshæmning. Og her er de forskellige udspil en god rettesnor. De skal naturligvis konkretiseres, og her bidrager vi meget gerne i LEV, siger Anni Sørensen.

Læs mere
Enhedslistens handicapudspil
SF's handicapudspil
Socialdemokratiets handicapudspil - artikel fra lev.dk

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.