Spring navigationen over og gå direkte til indhold

S-udspil med fokus på specialisering, sundhedstjek og retssikkerhed

Socialdemokraterne offentliggjorde i går deres udspil ”Bedre indsats til mennesker med handicap”. Blandt de konkrete elementer i udspillet er indførelsen af et sundhedstjek for mennesker med handicap og en national specialeplanlægning, der skal sikre, at borgere med specialiserede behov får tilbudt den hjælp, de har behov for. LEVs landsformand tager positivt imod udspillet, men der er behov for at være mere konkret og forpligtende, mener hun.

NYHED

Socialdemokratiets udspil blev lanceret med et besøg af partiets formand, Mette Frederiksen, på Faxe Vandrerhjem. (Se video-reportage nederst i artiklen).

Faxe Vandrerhjem er – foruden at være et helt almindeligt vandrerhjem – en social virksomhed, der beskæftiger blandt andet mennesker med udviklingshæmning. LEVs landsformand, Anni Sørensen, overværede lanceringen, og hun glæder sig over, at der nu er et statsministerparti, som sætter handicappolitikken på dagsordenen:

- Udspillet er ikke så konkret og forpligtende, som man kunne håbe. Men det er alligevel positivt, fordi det afspejler et helt nødvendigt fokus på handicapområdet her i valgkampen. Det er vigtigt efter et årti, hvor forringelserne er regnet ned over mennesker med handicap og deres familier, siger Anni Sørensen.

I forbindelse med lanceringen på Faxe Vandrerhjem talte Mette Frederiksen med medarbejderne på vandrerhjemmet om deres konkrete udfordringer i hverdagen. Flere forklarede partiformanden, hvordan de oplevede besparelser, som direkte går ud over deres muligheder for at få indhold i tilværelsen – eksempelvis muligheden for at få den nødvendige socialpædagogiske støtte og ledsagelse. I sine svar anerkendte Mette Frederiksen, at der er sparet meget på handicapområdet de senere år, og at det nu er tid til at få rettet op.

Styrket retssikkerhed
Et af de elementer, som LEVs landsformand har forventninger til, er udspillets løfte om at imødegå de enorme udfordringer, som mange børnefamilier oplever i samspillet med kommunen.

- Jeg glæder mig over, at der er direkte fokus på retssikkerheden for børnefamilier med handicap – for nej, det er ikke rimeligt, at det er en kamp at få den nødvendige hjælp. Familier med et barn med handicap er allerede rigeligt pressede, siger Anni Sørensen

Landsformanden understreger, at en styrkelse af retssikkerheden på socialområdet er helt fundamental. Og det er en styrkelse, som også skal komme voksne med handicap til gode:

- Indsatsen for at forbedre retssikkerheden skal også fokusere på den store gruppe mennesker, som aldrig klager – ikke mindst blandt voksne med udviklingshæmning. Deres retssikkerhed er virkelig sårbar. Fra en ny Kantar Gallup-undersøgelse ved vi, at det er noget, som befolkningen bakker op om. 9 ud af 10 danskere mener, at retssikkerheden for mennesker med udviklingshæmning og deres familier skal forbedres – og de mener, at Folketinget skal gribe ind over for kommunerne, hvis det er nødvendigt, siger Anni Sørensen.

Sundhedstjek
I handicapudspillet lover Socialdemokratiet også, at de vil arbejde for, at der indføres et sundhedstjek til mennesker med betydelige kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser. Det er noget, som LEV har arbejdet for i en årrække, og derfor glæder det Anni Sørensen, at der nu er udsigt til, at det kan blive til noget.

- Der er kæmpe stor handicapbetinget ulighed i sundhed. Mennesker med udviklingshæmning lever i gennemsnit hele 14 år kortere end resten af befolkningen. Vi har også solid dansk og international dokumentation for, at sundhedstjek virker. Derfor er det fantastisk, at Socialdemokratiet har taget idéen med sundhedstjek til sig. Det er bare at komme i gang, siger Anni Sørensen.

 

Udspillets hovedelementer

Der er seks elementer i udspillet, og flere af disse har direkte betydning for børn og voksne med udviklingshæmning:

1. Mere tid på ungdomsuddannelsen. Elever med handicap skal kunne få ekstra tid til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
2. Fleksible regler. Der skal være bedre muligheder for at tage praktikperioder på særlige vilkår på både erhvervsskoler og videregående uddannelser.
3. Det skal ikke være en kamp at få hjælp. Der skal indføres mere langsigtede planer og bevillinger, og det skal være lettere at beholde den hjælp, man allerede har fået tilkendt.
4. Specialeplanlægning. Skal sikrer, at det rette antal og typer af tilbud til borgere med specialiserede behov er til stede på socialområdet, herunder handicapområdet. Og at borgere får tilbudt den hjælp, de har behov for.
5. Sundhedstjek til mennesker med betydelige kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser.
6. Gratis tandpleje til mennesker med handicap eller psykisk sygdom.

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.