Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lægen var kejser på anstalten

Undskyldningen fra staten er en oprejsning til både de anbragte under åndssvageforsorgen og deres familier

NYHED

KORT FORTALT


UNDSKYLDNING FRA STATEN ER EN OPREJSNING

Henning fortæller om, hvor dårligt mennesker med udviklingshandicap blev behandlet i gamle dage.

Han synes, man skal huske på det.

Så han håber, det ikke sker igen. 

I årene mellem 1933 og 1980 blev over 27.000 mennesker med forskellige handicap, herunder mange mennesker med udviklingshandicap, udsat for overgreb på åndssvageanstalterne. Mange blev isoleret i celler, fastspændt til radiatorer, tvangssteriliseret og oplevede andre former for fysiske og psykiske overgreb.

Nu er tiden endelig kommet til, at de mennesker, som ofte blev tvangsanbragt under særforsorgen, herunder især åndssvageforsorgen, får en offentlig undskyldning fra staten.

”Det er en kæmpe sejr at få undskyldningen. Handicaporganisationerne har gjort et stort arbejde for at opnå at få den, og den betyder meget for mange mennesker.”

Det siger Henning Jahn, som er tidligere leder af Bo- og beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede i Slagelse Kommune. I dag er han leder af Dansk Forsorgshistorisk Museum.

”Undskyldningen giver en form for oprejsning til de mennesker, som har lidt under overgrebene. De, der forsøgte at kæmpe imod. De, der led uden at vide hvorfor. De, der har tænkt, at det nok var deres egen skyld, at de var anbragt,” siger Henning Jahn.

”Undskyldningen har også meget stor betydning for ofrenes familier. At de får en indrømmelse af, at den behandling, deres barn, bror eller søster blev udsat for, var alt for ringe.”

”Den har måske næsten størst betydning for familierne. De har nok haft en anelse om, at deres familiemedlem blev dårligt behandlet. Men i mange tilfælde måtte de anbringe deres familiemedlem under tvang, af nød og i afmagt,” forklarer Henning Jahn.

”Mange steder fik familien forbud mod at komme ind og besøge beboerne, der, hvor de boede. Hvis de fik lov til at komme ind, var det på besøgsstuer, og så lavede nogle institutioner det store ”illusionsnummer”. Badede beboeren, klædte ham i pænt tøj, sprøjtede ham med duftevand osv.,” fortæller Henning Jahn.

”De familiemedlemmer, som antydede, at der foregik nogle uregelmæssigheder, blev selv skudt ned som tossede. De kan nu ranke ryggen. Det var ikke dem, der var de tossede,” siger Henning Jahn.

Så lavede institutionerne det store illusionsnummer...

Henning Jahn

Lægen var kejser

Det er staten, der nu giver en undskyldning, for det var staten, der vendte det blinde øje til mishandlingen af de anbragte. Men der er en anden gruppe, nogle måske posthumt, der bør bøje sig dybt i støvet og erkende deres store del af skylden for mishandlingen.

Lægerne på anstalterne.

De store åndssvageanstalter blev i realiteten styret af overlægen. Det var overlægen, som bestemte, hvordan beboerne skulle behandles og mere eller mindre direkte gav ordrerne til personalet. Og en plejer, som stillede spørgsmål til behandlingsmetoderne,risikerede at blive fyret på stedet.

”Overlægen var kejser på institutionerne. Han havde uindskrænket magt. Han havde både den lovgivende, udøvende og dømmende magt,” fortæller Henning Jahn.

Rapporten skal vise vej

Tilbage til undskyldningen. Den er meget vigtig og betydningsfuld. Men en ting, der er lige så værdifuld er det, som oprindelig førte til undskyldningen: Den længe ventede rapport, bestilt af statsministeren.

I april 2022 udkom en rapport, der er en historisk afdækning af forholdene for beboere under åndssvageforsorgen, og det er den redegørelse, som er baggrunden for, at staten nu undskylder sin opførsel.

Den rapport håber Henning Jahn vil blive brugt og studeret i fremtiden. Især i kommunerne, som varetager regler og behandlingen af mennesker med handicap.

”Kommunerne er historieløse på det her område. De sidder ikke inde med den vigtige viden om, hvordan mennesker med handicap er blevet behandlet af systemet i fortiden,” forklarer Henning Jahn.

”Ansatte i kommunerne bør starte med at læse rapporten. Især i denne tid, hvor tendensen igen går i retning af at bygge større institutioner. Og hvor forældre til børn med handicap bliver presset på mange måder, ud fra
økonomisk kassetænkning,” siger Henning Jahn.

Rapporten er et digert værk på 500 sider. Men som Henning Jahn påpeger, er det rigeligt at læse konklusionerne. Der er derfor ikke nogen undskyldning for at forblive uoplyst om historien bag mishandlingerne
under åndssvageforsorgen.

Rapporten ser bagud og har ført til regeringens undskyldning. Men den skal også være med til at forhindre, at den slags alvorlige handlinger finder sted i fremtiden.

KORT FORTALT


UNDSKYLDNING FRA STATEN ER EN OPREJSNING

Henning fortæller om, hvor dårligt mennesker med udviklingshandicap blev behandlet i gamle dage.

Han synes, man skal huske på det.

Så han håber, det ikke sker igen. 

Hvem får en undskyldning?

Den 11. september giver staten en undskyldning til de mennesker, som er blevet tvangsanbragt og mishandlet på anstalter under særforsorgen, herunder åndssvageforsorgen.

Mellem 1933 og 1980 blev over 27.000 mennesker med forskellige handicap, herunder mange mennesker med udviklingshandicap, spærret inde på store anstalter for ”åndssvage”.

Mange af dem blev isoleret i celler, fastspændt til radiatorer, tvangssteriliseret og oplevede andre former for fysiske og psykiske overgreb. Det viser en historisk
redegørelse, som udkom i april 2022.

Den rapport har ført til en undskyldning fra staten, som vendte det blinde øje til mishandlingen.

Lev Magasinet 4 2023

- Undskyldning: Lone er glad for en undskyldning - men...
- Gode råd: Find ud i naturen
- Levs Rådgivning: Hvem skal betale for vores datters mad?

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.