Landskonference_Vaskeriet.JPG 09.11.2017

Konference om beskyttet beskæftigelse - Gode eksempler viste vejen

Omkring 150 deltagere var torsdag den 2. november troppet op i Kolding til LEVs konference om beskyttet beskæftigelse, dagtilbud – og vigtigheden af et dagligt miljøskifte.

Her kunne de opleve en række gode eksempler på, at dagtilbuddet og den beskyttede beskæftigelse kan rigtig meget, hvis man tænker i udvikling, inddragelse og inklusion samt debat om fremtidens tilbud på området. Alt sammen under kyndig ledelse af dagens ordstyrer, LEVs næstformand Ib Poulsen.

Scenen blev sat med et indledende oplæg fra Henning Jahn fra Dansk Forsorgshistorisk Museum, der ridsede historien om udviklingen af værksteder og aktivitets- og samværstilbud op.

Det antiautoritære vaskeri
Dernæst fortalte blandt andre pædagoger og brugere på tilbuddet Vaskeriet i Brabrand uden for Aarhus om, hvordan de har skabt et tilbud, der både er en arbejdsplads for udviklingshæmmede og pædagoger – og et lokalt inklusionsprojekt i boligforeningen, hvor Vaskeriet ligger.

Grundtanken i projektet er, at det skal fungere som en øvebane, hvor mennesker med udviklingshæmning kan blive en del af et arbejdspladsfællesskab. Vaskeriet er, som navnet siger, et sted hvor der bliver vasket tøj, strøjet, rullet og lagt tøj sammen. For medarbejderne med udviklingshæmning er det en mulighed for at arbejde på en arbejdsplads uden for de beskyttede værksteders rammer. De fortalte blandt andet, at en af medarbejderne var blevet så selvhjulpen gennem arbejdet, at hun nu selv kan tage bussen på arbejde, hvor hun tidligere blev transporteret i taxi. Tilbuddet har også skabt et fantastisk liv i selve vaskeriet, så det nu er blevet et socialt tilholdssted for en del af beboerne i boligforeningen. De kommer simpelthen forbi for at få en kop kaffe. Så det er inklusion på mange planer.

Aarhus Kommune har også skullet lære at forholde sig til de antiautoritære ildsjæle, der har skabt Vaskeriet. De gider ikke kontrakter, men det elsker kommuner jo, som en konsulent fra Aarhus Kommune formulerede det. Kommunen ønsker på den anden side jo heller ikke at dræbe initiativet, så alle har været nødt til at give sig lidt, så kommunen kan holde lidt snor i det, der sker på stedet. De har trods alt et vist ansvar, for at det går forsvarligt for sig.

Skovhjælperne fra Odense
Et af de andre projekter, der indtog scenen i Kolding, var Skovhjælperne fra Odense. Det er en gruppe af mennesker med udviklingshæmning og pædagoger, der i fællesskab holder naturen ren. Her har man bestræbt sig på at skabe et lige fællesskab, hvor alle, både pædagoger og udviklingshæmmede, har samme udeuniform på. Det har skabt en følelse af at høre til for alle og et positivt fællesskab. Normalisering i ordets bedste mening.

Livlig debat
Dagen sluttede af med en paneldebat, hvor rådmand i Odense kommune, Brian Skov Nielsen (Ehl.), næstformand i ULF, Jette Tastesen, forbundsnæstformand i Socialpædagogernes Landsforbund, Marie Sonne, projektleder for LEVs arbejdsmarkedsprojekt, KLAP, Claus Bergman, og LEVs landsformand Anni Sørensen diskuterede fremtiden for beskyttede værksteder og aktivitets- og samværstilbud.

Her sagde Brian Skov Nielsen blandt andet, at det er et vigtigt område, fordi det berører en hel masse mennesker, men han var også fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden:
- I de to år, jeg har arbejdet med området, har jeg aldrig oplevet en større gejst, iderigdom og livsglæde end her.

Claus Bergman fandt det positivt, at man på en række beskyttede værksteder nu arbejder mere målrettet på at skabe beskæftigelse for borgerne uden for værkstedets rammer.

Marie Sonne og Anni Sørensen udtrykte også optimisme, men Anni Sørensen påpegede, at vi ikke må glemme dem med de største hjælpebehov i begejstringen over, hvad der kan lykkedes for den lidt bedre fungerende gruppe.

Jette Tastesen kom ind på brugernes rettigheder på de beskyttede værksteder – eller mangel på samme. Hun slog til lyd for, at borgerne selv kan få lov at sige op, for det har man ikke altid.

Det var forhåbentlig nogle berigede konferencedeltagere, som kunne tage hjem og tænke over, hvordan de selv kan medvirke til at udvikle de beskyttede værksteder og aktivitets- og samværstilbud. Der er i hvert fald mange veje at gå. I LEV har vi som et såkaldt fokusområde arbejdet målbevidst med konferencetemaet i det forløbne år, og det arbejde fortsætter et stykke tid endnu.