thomas-andresen_sort_web.jpg 13.10.2017

Borgmesteren: Vi handler på det, skolen har bedt os om

Borgmester Thomas Andresen (V) er sikker på, at der kommer en bedre skole ud af flytningen fra Aabenraa til Kruså. Alt i alt.

Hvorfor skal skolen flytte?
- Vi fik en henvendelse fra skolens ledelse om, at der var problemer med indeklima, faglokaler, og at skolen ikke er samlet. Vi har afvejet for og imod – og jeg er sikker på, at den løsning, vi nu er kommet frem til, samlet er bedre end den nuværende.

- I sidste ende må jeg tilstå, at vi som politikere bliver udstyret med anbefalinger fra forvaltningen – det vil sige fordele og ulemper – herunder også det som forældre, personale og LEV har påpeget. Og det vælger vi ud fra.

Når nu personale og pårørende siger, at flytning er dybt problematisk pga. manglende faciliteter og problematisk transport – hvad siger du så til det?
- Selvfølgelig bliver Kruså aldrig Aabenraa. Der kommer aldrig en gågade! Men hvilke kriterier er vigtigst? Arbejdsmiljø? Indeklima? Faglokaler? Jeg synes også, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorfor den bynære beliggenhed nu pludselig har fået så stor vægtning. Mig bekendt er der ingen fageksperter, som har sagt det. Det undrer mig faktisk, at alle de her børn pludselig har så stor brug for byen. En af mine byrådskollegers børn går på skolen, og det barn har kun to til tre gange været med i byen, har kollegaen fortalt.

- Jeg vil garantere, at det nye tilbud bliver bedre end det nuværende. Vi finder de penge, der er nødvendige, for at det bliver et bedre tilbud, og det må du gerne skrive. Det har vi gjort, hver gang, at der er blevet påpeget mangler af den ene eller anden slags – så finder vi ekstrabevillinger til det.

- I forhold til transport så er serviceniveauet målt i tid og ikke i afstand. Uanset hvor skolen ligger.

Hvem har retten til at definere, hvornår den nye skole er lige så god som den gamle?
- Det gør vi ud fra de opfordringer, vi har fået fra skolens side. Og det har vi taget hånd om med flytning til én matrikel. Det eneste jeg ikke kan sætte flueben ved er bynær beliggenhed. Men jeg synes ikke, at det er rimeligt, at man nu pludselig kommer og siger, at alle de problemer, man tidligere kom med, er pist væk.

Hvad skal der være i de nuværende bygninger?
- Det ved jeg ikke. Det har vi ikke besluttet noget om endnu, siger Thomas Andresen, der ikke vil forholde sig til rygterne om, at den del af Fjordskolen, der ligger på det nye campusområde i byen, skal laves om til parkeringspladser.

- Det er ikke rimeligt, at jeg skal forholde mig til alle mulige rygter, siger han.

Er der nogen chancer/risiko for at flytningen ikke sker?
- Nej, ingen chancer. Et flertal i byrådet har besluttet det. Og selve byggeriet er gået i gang. Hovedentreprenøren til terapibassinet er valgt og jordarbejdet er startet. Det er i øvrigt mærkeligt at svare på, om skolen skal flytte, når det er besluttet i byrådet. Vi har jo ingen interesse i ikke at ville det bedste for disse borgere.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 6, 2017

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap