Demo byrådsmøde 02_web.jpg Foto: Søren Gylling 13.10.2017

Kampen om Fjordskolen

En planlagt flytning af specialskolen Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså har bragt sindene i kog i Sønderjylland. Både omkostningerne til renovering af nye lokaler, Krusås beliggenhed i regionens ene hjørne, hele processen omkring en flytning og uklarhed om motivet for flytningen er blandt de temaer, der har bragt sindene i kog

Af Arne Ditlevsen

Aabenraas eneste skole for børn i folkeskolealderen med behov for vidtgående specialundervisning, Fjordskolen, skal efter beslutning i byrådet flytte ud af Aabenraa by og 25 kilometer sydpå til Kruså. De pårørende til børnene og fagpersoner har protesteret kraftigt mod flytningen. Demonstrationer, læserbreve, underskriftsindsamling, artikler, høringssvar og aktivisme på alle planer har været brugt for at fastholde skolen i Aabenraa. Men flertallet i byrådet – med stemmerne 17 mod 14 – har holdt fast: Skolen skal flytte væk fra det centrale Aabenraa i løbet af 2018.

Der er omkring 250 elever på Fjordskolen, og skolens fritidsordning har cirka 80 børn. Der er op mod 160 ansatte. I takt med at skolen over en årrække er er blevet udvidet og udviklet, er den ekspanderet til flere adresser. Eleverne kommer fra både Aabenraa Kommune og de omliggende kommuner. 

Samling – men ikke uanset hvad
Beslutningen om flytningen blev taget af kommunens byråd for halvandet år siden. Der er blevet spekuleret meget i de bagvedliggende motiver for flytningen  – handler det om at løfte et konkret behov for bedre lokaler, eller er der andre årsager som at flytte unge med synlige handicap ud af byen eller et ønske om at bruge grundene til andre formål (parkering eller salg)? Borgmester Thomas Andresen fastholder, at det drejer sig om at sikre ordentlige faciliteter på én adresse.

Det sidste siger han med henvisning til, at Fjordskolens ledelse og bestyrelse tilbage i 2012 i kølvandet på en sammenlægning af to af byens folkeskoler kontaktede kommunen for at tilkendegive, at en samling af Fjordskolen på én adresse ville være godt. Det skete der umiddelbart ikke det store ved før i 2014, hvor der var en ny skolesammenlægning – denne gang af tre folkeskoler i Bov-området i den sydlige del af kommunen. Kruså Skole kom dermed til at stå tom. Og det fik børne- og uddannelsesudvalget til at foreslå, at Fjordskolen kunne flytte til Kruså, for så kunne den jo også blive samlet på én adresse, som skolens bestyrelse selv havde givet udtryk for et par år tidligere.

Det forslag arbejdede forvaltningen videre med, og den 1. december 2015 landede høringspapirerne ude hos de høringsberettigede – helt uden forudgående varsel eller inddragelse. Forældrebestyrelsen meldte i sit høringssvar tilbage, at da man et par år tidligere foreslog en sammenlægning, så mente man ikke under hvilke som helst betingelser. En samling af skolens forskellige lokaliteter er ikke så afgørende, at man vil acceptere en flytning ud af byen til det ene hjørne af kommunen. Så en flytning til Kruså skulle i hvert fald ikke være med den begrundelse.

Ikke desto mindre var processen sat i gang. Og i slutningen af februar 2016 besluttede et flertal i byrådet, at Fjordskolen skulle flytte til Kruså. Og så tog dramaet omkring Fjordskolen ellers for alvor fart – i medier, politiske udvalg, mellem forvaltning og pårørende og personale.

Ombygning
En flytning vil medføre en stor ombygning af Kruså Skole. Der skal laves alt fra faglokaler, bredere døre, fjernelse af skimmelsvamp, opførelse af nyt terapibassin med meget mere. I alt er der afsat 35 millioner kroner til ombygningen og 15 millioner kroner til nyt terapibassin.

Senest har LEVs lokale kreds kontaktet en ekstern boligrådgiver for at få ham til at gennemgå og vurdere Kruså Skole. Kommunen har afvist at hjælpe de pårørende med at skaffe adgang til skolen for boligrådgiveren. Han kommer dog alligevel ind sammen med handicaprådet, der skal besøge skolen i slutningen af september (efter redaktionens afslutning på dette blad). Kredsen håber, at boligrådgiveren på objektiv vis kan sætte fokus på nogle af de anker, de har i forhold til Kruså Skoles tilstand – herunder tilgængeligheden både inden- og udendørs.

LEV: Genovervej beslutningen
LEVs landsformand, Anni Sørensen, kontaktede i juni medlemmerne af Aabenraa Kommunes børne- og uddannelsesudvalg, hvor hun blandt andet skrev, at det var med stor bekymring, at hun så på, at kommunen ”tilsyneladende har valgt ikke at lytte til de mange kritiske indvendinger, som er fremkommet i forbindelse med planerne om flytning af Fjordskolen”.

Anni Sørensen udtrykte tilslutning til bekymringen for de mange børn med handicap, som vil blive berørt af flytningen til en skolebygning ude på landet, og afsluttede sin henvendelse med en opfordring til, at det politiske flertal nøje genovervejer beslutningen.

Artiklen blev også bragt i LEV Bladet nr. 6, 2017

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap