mette larsen 01_web.jpg Foto: Jacob Schultz 13.10.2017

De pårørende: Tror på, at flytning stadig kan stoppes

Mette Larsen er formand for Fjordskolens bestyrelse, og hun er rystet og forarget over, at en gammel henvendelse fra bestyrelsen på Fjordskolen skal bruges som begrundelse for, at skolen nu skal flytte fra Aabenraa til Kruså:
- Det er under al kritik. Vel har vi ønsket en samling, men selvfølgelig ikke under de betingelser, man nu er kommet frem til. Så vi vil ikke tages til indtægt for det.

Modstanden mod flytningen af Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså har været massiv – hos alle andre end det politiske flertal i byrådet. Mette Larsen siger:

- Jeg oplever, at handicaprådet, personalet på skolen, DH, LEV og Fjordskolens bestyrelse samlet er gået imod beslutningen. Og det er for mig at se en kæmpe faglighed, kommunen her nægter at høre på.

- Jeg synes godt, at jeg kan konkludere, at vi ikke er blevet inddraget i, hvad en god løsning kunne være.

Det, der i det hele taget frustrerer Mette Larsen allermest omkring hele processen med skoleflytningen, er de antydninger, misinformation, eller direkte manglende information fra kommunens side, som hun har oplevet. Senest vist i forbindelser med de fremvisninger på Kruså Skole, som kommunen har iværksat i september og oktober for alle interesserede: - Jeg er blevet kimet ned af forældre, som har været på besøg dernede. De undrer sig over, hvad vi har gang i. Det viser sig, at der åbenbart bliver sagt under rundvisningen, at skolens ledelse og medarbejdere synes, at uagtet mange af behovene ikke er opfyldt, så ser de flytningen som en rigtig god løsning.

- Vi har også tidligere oplevet eksempler på, at ting iværksættes, før en høringsfase faktisk er overstået, og at politikerne i børne- og undervisningsudvalget ikke orienteres om anker, spørgsmål eller lignende, der kommer til forvaltningen først.

Og så bliver Kruså Skole ifølge Mette Larsen talt op i en grad, som den slet ikke kan holde til:

- På trods af store renoveringer vil der efter de nuværende planer stadig være store problemer med fritidstilbuddet, som ikke gøres handicapegnet, men blot får en gang maling, med manglende faciliteter til blandt andet store fællesaktiviteter, for der kommer ikke en aula, som kan rumme alle, og med at komme rundt på skolens udearealer, som ligger på en meget skrånende grund.

Om beliggenheden i Kruså væk fra et egentligt bynært miljø, siger Mette Larsen:

- Placeringen i en by er helt central. Jeg er overbevist om, at langt de fleste elever bruger byen – også i skolesammenhæng. Selvfølgelig kan der være enkelte elever, som af den ene eller anden grund ikke gør det – måske skal de skærmes fra den, fordi de ikke kan håndtere byens liv og larm, men det er undtagelsen. Så når borgmesteren hævder, at skolen i Kruså mindst bliver lige så god som den nuværende, så er der ikke noget, der tyder på det, når man ser på, hvad der konkret bliver gjort.

Mette Larsen ser derfor frem til, at den boligekspert, som LEVs lokale kreds har hyret til at gennemgå bygningen – mod kommunens ønske og uden samarbejde herfra i øvrigt – kan sætte spot på hele tilgængeligheden på skolen i Kruså. 

- I første omgang blev han og LEV afvist, så hvis han skulle ind, måtte han tilpasse sig til en af de offentlige rundvisninger. Men ind kommer han, nu bliver det dog med det lokale handicapråd i stedet, da de har ret til at indhente ekstern rådgivning.

Om beslutningen om at flytte skolen stadig kan ændres, siger Mette Larsen:

- Jeg håber på det. Og bliver også nødt til at tro på det. Om ikke andet så som følge af et nyt flertal i byrådet efter kommunalvalget.

Artiklen blev også bragt i LEV Bladet nr. 6, 2017

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap