povl-kylling-petersen_sort_web.jpg 13.10.2017

Socialdemokraten: Den mest katastrofale beslutning i 28 år

Povl Kylling Petersen har som medlem af Aabenraa Kommunes byråd for Socialdemokratiet opponeret kraftigt mod beslutningen om at flytte Fjordskolen til Kruså.

- Det er den mest katastrofale beslutning i de 28 år, jeg har siddet i byrådet, siger han.

Der er mange ting omkring beslutningen, som han er kritisk over for: Her henviser han både til den længere kørsel for langt de fleste af eleverne til Kruså, en økonomisk plan for flytningen, som han ikke mener holder vand, og en uigennemskuelig og mangelfuld proces:

- Byrådet fedter sig fra det. Det er et projekt, som aldrig bliver godt. Det bliver givet meget dyrere end det, budgettet viser nu. Der er påpeget en hel masse ekstra udgifter ved om- og tilbygning af Kruså Skole, som man allerede nu kan se, men som der ikke er taget højde for i budgettet. Jeg tror, at prisen snarere kommer op på omkring 70 millioner kroner.

Om den mangelfulde proces siger Povl Kylling Petersen:

- Vi fik fra Socialdemokratiet afsat 500.000 kr. til en grundig analyse af, hvad flytningen vil betyde. Men den er aldrig lavet. Der er kun lavet en lille analyse af kørselsmønsteret for skolens elever til Kruså i forhold til det nuværende. Men der er intet om, hvad der går tabt ved en flytning for eksempel i forhold til nærhed til et bymiljø.

- Det her handler ikke om at tale landdistrikter ned, men det er ikke hensigtsmæssigt at flytte skolen til en mindre by uden mange muligheder. Ingen havde drømt om at flytte skolen til Kruså, hvis der ikke var en ledig skole her.

- Jeg frygter, at forældre fra eksempelvis Haderslev vil begynde at orientere sig andre steder hen på grund af transporttiden ned til Kruså.

- I øvrigt er det ikke det, at der tilfældigvis er en tom bygning, som burde bestemme en flytning.

Hvorfor Fjordskolen overhovedet skal flytte, kalder Povl Kylling Petersen for et ”godt spørgsmål”.

- Det er jo fortsat uklart, hvad kommunen vil bruge Fjordskolens nuværende bygninger til. Den ene grund er meget attraktiv og kan udstykkes. Den anden afdeling ligger på campus-området, og der har været rygter fremme om, at der skal være parkeringspladser.

- Jeg tror, at det handler om stædighed. Man vil ikke tabe ansigt ved at ændre en beslutning, som man trods meget kritik har fastholdt. Og så frygter jeg faktisk også, at det handler om menneskesynet hos Venstre – altså at mennesker med handicap gerne må flyttes væk fra bymidten, så mere ”værdige” studerende kan fylde campus op, siger Povl Kylling Petersen.

Povl Kylling Petersen har dog ikke opgivet kampen om, at Fjordskolen kan blive i Aabenraa. Han henviser blandt andet til den undersøgelse, som en uafhængig boligekspert på foranledning af LEV skal foretage af skolen i Kruså. Og så håber han også på, at flertallet skifter i byrådet efter kommunalvalget den 21. november, for hvis Socialdemokraterne vinder borgmesterposten, har de lovet at stoppe en flytning og få lavet en række beregninger på, hvad det vil koste at bibeholde skolen i Aabenraa.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 6, 2017

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap